10 วิธีพูดว่า ‘ฉันเห็นด้วย’ เป็นภาษาอังกฤษ

https://www.dek-d.com/studyabroad/50996/ 

10agree