Jess and Lizzy World - English for Thai

Jess and Lizzy World - English for Thai
สอนภาษาอังกฤษง่ายๆรอบตัว รวมคลิปที่ทำให้หลายครอบครัวพูดได้อย่างรวดเร็ว ชุดที่1


https://www.youtube.com/watch?v=fDU1BdXo3aA 
ยังมีอีกหลายคลิปครับ
https://www.youtube.com/channel/UCa8BNTEsBR47Yi7XNnERNJg/featured