Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ข่าวเดียวกัน มีให้เลือก อ่าน-ฟัง ง่าย→ยาก

level123
       ผมได้รวบรวมเว็บข่าวสำหรับการฝึกภาษาอังกฤษ เว็บพวกนี้มักนำข่าวต้นฉบับมาเขียนให้ง่าย ๆ และมีหลายระดับให้เลือก มีให้ฝึกทั้งอ่านและฟัง บางเว็บก็แถมบอกความหมายของคำศัพท์ให้ด้วย
คลิกดู
       แต่ว่าผมเจออยู่ 3 เว็บ ที่เนื้อข่าวเดียวกัน เขาเขียนเป็นหลายระดับ ง่าย → ยาก ให้เราเลือกฝึกอ่านและฟัง อย่างนี้เราจะเลือกอ่าน-ฟังไต่จากง่ายขึ้นไปยากก็ได้ หรือถ้าชักเก่งก็เลือกระดับที่พอฟัดพอเหวี่ยงกับตัวเองเลยก็ได้
       ลองดูนะครับ น่าสนใจทีเดียว

  1. https://www.newsinlevels.com/ 
  2. https://breakingnewsenglish.com/index.html 
  3. https://www.enewsdispatch.com/ 

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com