แนะ 3 วิธีออกเสียงให้คล้ายฝรั่ง

 ♥ 3 tips for sounding like a native speaker


https://www.youtube.com/watch?v=ChZJ1Q3GSuI 
https://www.engvid.com/3-tips-for-sounding-like-a-native-speaker/

3tips