เสียงคำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท ที่ล้ำค่ายิ่งกว่าสุดยอดอัญมณี

chah teachings
       แผ่นซีดีเสียงคำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท จำนวน ๘ แผ่น บรรจุคำสอน ๑๐๕ กัณฑ์ ซึ่งผมได้มาจากวัดหนองป่าพงที่อุบลฯ เป็นชุดคำสอนที่ล้ำค่ายิ่งกว่าสุดยอดอัญมณี ฟังได้ทุกวัน ฟังได้ตลอดชีวิตจนวันตาย มีหลายลิงก์ได้รวบรวมคำสอนชุดนี้ไว้ ผมขอเสนอให้ท่านทำ Bookmarks ไว้ที่ PC / Notebook / Smartphone ของท่าน เพื่อจะได้คลิกฟังได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ผมให้ไว้หลายลิงก์เผื่อบางลิงก์ตายหรือมีปัญหา จะได้คลิกฟังเรื่องเดียวกันที่ลิงก์อื่นได้ และถ้าจะจดลิงก์สั้น ๆ ไปบอกเพื่อน ก็อันนี้ครับ → www.tinyurl.com/y7atxmdq 
Audio - mp3
【1】 http://www.e4thai.com/ 
【2】 https://archive.org/details/ajahn_chah_thaimp3 
【3】 http://anuchah.com/audio-01/ 
【4】 http://www.ubu.ac.th/wat/index.php?page=sound&sound_cat=2 
【5】 http://www.watmaheyong.net/หลวงพ่อชา-สุภัทโท.html 
Video - mp4
【1】 https://www.youtube.com/playlist?list=PLS27KLBZvtnc9kBG0qgzHnRfNIlM7XqLS 
【2】 https://www.youtube.com/playlist?list=PLeX-QlGvDedlMXdgaLmIpiIFTBXj0EPBd 
【3】 https://www.youtube.com/playlist?list=PLM2civVzhxMdUzmoDhRSrX37Jt9rr8omW 
【4】 https://www.youtube.com/playlist?list=PLNHlyubV4ww_C_4HGrVTkVcXXRGnvS0g2