แสดงความเสียใจ - ภาษาอังกฤษ

siajai

【1】➔ http://krumamkids.com/2018/09/11/ข้อความ-แสดงความเสียใจ/ 
【2】➔ https://engfinity.co.th/ขอแสดงความเสียใจ-ภาษาอั/