เมื่อคนต่างชาติมาถามทาง เราจะตอบอย่างไร ?

tell way

♥ เมื่อคนต่างชาติมาถามทาง เราจะตอบอย่างไร ?
【1】 คลิป: https://www.youtube.com/watch?v=oNoLhp88t5c#t=0m20s 
【2】 คลิป: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=hqoojT3kHe8 
【3】 http://krumamkids.com/2018/01/06/ประโยคและวลีสำหรับ-บอกท/ 
【4】 https://teen.mthai.com/variety/155841.html 
【5】 https://www.poedtraining.com/single-post/2015/10/09/วิธีบอกทางเป็นภาษาอังกฤษไม่ให้ฝรั่งหลง 
【6】 https://www.wegointer.com/2015/11/how-to-give-directions/ 
【7】 https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/16696.html 
【8】 http://www.krusali.com/2016/01/how-to-give-directions.html 
【9】 http://www.krusali.com/2016/01/how-to-give-directions.html 
【10】 https://thai.engoo.com/blog/รายละเอียด/คำศัพท์ควรรู้เมื่อต้องบอกทางคนต่างชาติ 
【11】 https://www.engnow.in.th/2017/02/ฝรั่งถามทาง/ 
【12】 https://engenjoy.blogspot.com/2014/01/asking-for-direction.html