Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกฟังภาษาอังกฤษ โดยหาฟังคลิป เรื่องที่ ใกล้ตัว/คุ้นเคย/เพลิน

dawn

♥ ฝึกฟังภาษาอังกฤษ โดยหาฟังคลิป เรื่องที่ ใกล้ตัว/คุ้นเคย/เพลิน
ยกตัวอย่างคลิปข้างล่างนี้ เกี่ยวกับเรื่อง แปลก/ขบขัน/น่าทึ่ง ที่ฝรั่งทำเกี่ยวกับ Thailand
【1】12 Incredible Facts About Thailand
https://www.youtube.com/watch?v=WSGdBNkWxlU#t=1m50s 
【2】Top 10 AMAZING FACTS ABOUT THAILAND
https://www.youtube.com/watch?v=ez2IyDnp9Ss 
【3】Top 10 AMAZING Facts about Thailand | Thailand History | 2017
https://www.youtube.com/watch?v=ujtWDEueqBA#t=0m26s 
【4】15 WEIRD AND INTERESTING FACTS ABOUT THAILAND
https://www.youtube.com/watch?v=UY4BPiI4OSE 
【5】15 Things You Didn't Know About Thailand
https://www.youtube.com/watch?v=hQO-y1B58eY&t=43s 
【6】10 Things You Didn't Know About Thailand
https://www.youtube.com/watch?v=-R-RX9tCB9M 
【7】12 Things NOT To Do in Thailand
https://www.youtube.com/watch?v=by3yKzWG2lM 
【8】10 Fun interesting facts about Thailand
https://www.youtube.com/watch?v=oQtvuKi4ti0 
【9】Interesting And Weird Things That Only Happen In - Thailand |
https://www.youtube.com/watch?v=PE6U8JIEv34 
【10】15 WEIRD AND INTERESTING FACTS ABOUT THAILAND (PT.1)
https://www.youtube.com/watch?v=UY4BPiI4OSE 
【11】8 WEIRD AND INTERESTING FACTS ABOUT THAILAND (PT.2)
https://www.youtube.com/watch?v=JlaUd0-EkrY 
【12】Funny & Crazy Things You'll See Only In Thailand
https://www.youtube.com/watch?v=ayxF77aFl1k 
【13】10 WEIRD & FUNNY facts about Thailand
https://www.youtube.com/watch?v=ziz7Npa2_Mc 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com