Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่ engenjoy.blogspot.com

English Conversation Logo

♥ ที่เว็บนี้ → https://engenjoy.blogspot.com/p/blog-page.html 
♣ เมื่อเลื่อนลงไปข้างล่างสักหน่อยใต้คำว่า "Conversation" มี "บทสนทนาภาษาอังกฤษ...." ถึง 97 หัวข้อให้เลือกฝึก, ขอให้ไล่ดูว่ามีหัวข้อใดบ้างที่ท่านมีโอกาสพูด

♣ เมื่อคลิกเข้าไปแล้ว จะเห็น (1)ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ (2)คำอ่านภาษาไทย (3)คำแปล

♣ อันที่จริงแค่นี้ก็พอใช้ฝึกได้แล้ว แต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้น ผมขอแนะนำให้ท่านติดตั้ง add-on ออกเสียงภาษาอังกฤษ [ คลิก → https://tinyurl.com/y7ho3v6j  ใช้กับ Google Chrome  ]

♣ เมื่อคลิกติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เมื่อเห็น คำศัพท์/วลี/ประโยค ใด, ก็ให้ไฮไลท์, คลิกขวา, และคลิกบรรทัด Pronounce.....และฝึกออกเสียงตาม (ทำซ้ำ ๆ ได้หลาย ๆ เที่ยว)

♣ เพียงเท่านี้ การฝึกพูดภาษาอังกฤษของท่าน ก็สะดวกขึ้นเยอะ

♣ คือ ได้ฝึกพูดกับหัวข้อที่ท่านมีโอกาสพูด, และได้ฝึกฟัง-ฝึกอ่าน-ฝึกพูดตาม

♣ และขอให้ลองฝึกพูดด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องฟัง - ไม่ต้องอ่าน ถ้าทำได้คล่อง ก็ถือว่าสอบผ่าน และเมื่อถึงเวลาที่จะพูดจริง ๆ จะพูดได้ ไม่มีปัญหาครับ  

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com