Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

อ่าน grammar ง่าย ๆ ที่ educationtopia.net

 edu topia

♣ ทุกวันนี้ เว็บและ eBook ที่สอนแกรมมาร์มีมากมาย แต่ที่ผมชอบมากเป็นพิเศษก็คือ เนื้อหาที่ใช้บ่อย - พบบ่อย, อธิบายไม่ยาว-ไม่สั้นเกินไป, อธิบายง่าย ๆ - มีตัวอย่างเยอะ ๆ ให้เห็นชัด ๆ และคลิกเข้าไปค้นอ่านได้ง่าย ถ้าท่านเองก็ชอบทำนองนี้ ไปที่นี่ครับ
https://www.educationtopia.net/grammar 
♣ เมื่อคลิกลิงก์ที่กลางหน้าแล้ว ก็ดูเมนูที่คอลัมน์ซ้ายมือด้วยครับ  

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com