Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

การสนทนาทางโทรศัพท์ (eBook + mp3)

tp
       ผมมี ebook 2 เล่ม สอนเรื่องการสนทนาทางโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นการพูดโทรศัพท์ของพนักงานบริษัทซึ่งต้องติดต่อกับลูกค้าในสถานการณ์ต่าง ๆ
ดาวน์โหลด (eBook + mp3)

  • Telephone English (37 MB): script ไฟล์ mp3 อยู่ใน eBook ที่หน้า 74 หรือ 73/92 
  • Telephoning in English (84 MB):  script ไฟล์ mp3 อยู่ใน eBook ที่หน้า 77 หรือ 86/138 

       เรื่องการพูดภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ ผมขอให้ความเห็นสักนิดนะครับ คือจากประสบการณ์ ผมเคยเห็นหลายคนก็พูดภาษาอังกฤษได้ แต่กลัวการพูดทางโทรศัพท์ สาเหตุหลัก ๆ ก็คือ การพูดโทรศัพท์มันไม่เห็นหน้า เมื่อฟังไม่ชัดเราก็ไม่สามารถเดาข้อความจากหน้าตาหรือท่าทางได้เลย และเสียงที่โทรมาก็หลายสำเนียง บางคนขนาดคุยต่อหน้ายังฟังยาก เมื่อคุยผ่านโทรศัพท์ยิ่งไม่ต้องพูดถึง และเมื่อไม่เห็นหน้ากันก็ไม่สามารถออกท่าทางให้เข้ารู้ว่า คุณพูดช้าหน่อย คุณเว้นวรรคตรงนี้หน่อย คุณหยุดให้ผมถามตรงนี้หน่อย ตรงนี้ผมงงคุณช่วยขยายความหน่อย ฯลฯ เรื่องพวกนี้ถ้าพูดกันต่อหน้าปัญหาก็น้อย
       ผมขอให้ความเห็นรวม ๆ แล้วกันครับว่า จะฝึกยังไงให้การพูดภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ไม่เป็นเรื่องยากเกินไป
       [1] พยายามทำความคุ้นเคยกับศัพท์สำนวนที่คิดว่า ในธุรกิจที่เรารับผิดชอบ มีคำว่าอะไรบ้าง
       [2] ฝึกฟังศัพท์สำนวนพวกนี้บ่อย ๆ ซึ่ง mp3 ใน 2 ชุดนี้คงจะมีประโยชน์บ้าง สำเนียงใน mp3 นี้ค่อนข้างชัดแต่ในการทำงานจริง ๆ คนที่โทรเข้ามาใน office ของท่านอาจจะพูดไม่ชัดอย่างนี้ แต่ปัญหานี้จะลดลงถ้าเราคุ้นเคยกับศัพท์สำนวนที่เขาพูด เพราะเราจะพอเดาได้ นี่เองที่ผมแนะนำให้ท่านฝึกข้อ [1]
       [3] การพูดโทรศัพท์ให้ยึดหลัก ตรงประเด็น - ชัดเจน - กระชับ - สุภาพ ขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เลย นี่เป็นเรื่องที่ต้องฝึกสักหน่อย แต่ก็ไม่ยากเกินไปหรอกครับ

ศึกษาเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวกับการพูดทางโทรศัพท์ ในเว็บ e4thai.com

คลิป YouTube การพูดโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com