Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ประโยคที่ 751 - 1000

 

751. The bank isn't open on Sundays. 751 ธนาคารไม่เปิดให้บริการในวันอาทิตย์
752. Is the bank open? 752 ธนาคารเปิดหรือเปล่า?
753. Banks open at nine o'clock. 753 ธนาคารเปิดเวลา 9 โมง
754. Please go to the bank. 754 กรุณาไปที่ธนาคาร
755. I made a deposit of $1,000 at the bank. 755 ฉันฝากเงิน 1,000 ดอลลาร์ที่ธนาคาร
756. He works for a bank. 756 เขาทำงานที่ธนาคาร
757. I have to withdraw some cash from the bank. 757 ฉันต้องถอนเงินสดบางส่วนจากธนาคาร
758. I have to take some money out of the bank. 758 ฉันต้องถอนเงินออกจากธนาคารบ้าง
759. Can you distinguish silver from tin? 759 คุณสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเงินกับดีบุกไหม?
760. I need to know your answer by Friday. 760 ฉันจำเป็นต้องทราบคำตอบของคุณภายในวันศุกร์
761. Are you free on Friday afternoon? 761 คุณว่างไหมตอนบ่ายวันศุกร์?
762. We ran short of money. 762 เราเงินขาดมือ
763. Kanazawa is a quiet city. 763 คานาซาวะเป็นเมืองที่เงียบสงบ
764. I had a quarrel with him over money. 764 ผมทะเลาะกับเขาเรื่องเงิน
765. Give me your money. 765 ให้เงินของคุณแก่ฉัน
766. The richer he became, the more he wanted. 766 เขายิ่งรวย ก็ยิ่งต้องการมากขึ้น
767. He became rich. 767 เขารวยขึ้นมา
768. Do you want to be rich? 768 คุณต้องการที่จะรวยไหม?
769. I wish I were rich. 769 ฉันหวังว่าฉันจะรวย
770. I'm broke. 770 ผมไม่มีเงิน
771. I'm feeding the goldfish. 771 ผมให้อาหารปลาทอง
772. I had to resort to threats to get my money back. 772 ผมต้องใช้วิธีคุกคามเพื่อให้ได้เงินของผมคืนมา
773. I should have taken the money. 773 ฉันควรจะรับเงินนั้น
774. Don't ask for money. 774 อย่าขอเงิน
775. I will give you the money tomorrow. 775 ฉันจะให้เงินแก่คณวันพรุ่งนี้
776. Gold is heavier than iron. 776 ทองหนักกว่าเหล็ก
777. I have a little money. 777 ฉันมีเงินน้อย
778. Gold is heavier than silver. 778 ทองหนักกว่าเงิน
779. Keep the money in a safe place. 779 เก็บเงินไว้ในที่ปลอดภัย
780. The price of gold fluctuates daily. 780 ราคาทองคำผันผวนทุกวัน
781. I am short of money. 781 ผมไม่มีเงิน
782. Money can't buy happiness. 782 เงินไม่สามารถซื้อความสุข
783. Money talks. 783 เงินพูดได้ (คนรวยมีอำนาจและอิทธิพลเหนือคนอื่น)
784. Money is not everything. 784 เงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง
785. Take a short cut. 785 ใช้ทางลัด
786. Let's take a short cut. 786 พวกเราใช้ทางลัดกันเถอะ
787. I haven't slept well recently. 787 ไม่นานมานี้ผมนอนไม่ค่อยหลับ
788. Beef is expensive nowadays. 788 ทุกวันนี้เนื้อวัวมีราคาแพง
789. Business is so slow these days. 789 ธุรกิจทุกวันนี้ตกต่ำมาก
790. How are you these days? 790 คุณเป็นยังไงบ้างระยะนี้?
791. I hope to see you soon. 791 ผมหวังว่าจะได้พบคุณเร็ว ๆ นี้
792. I have not heard from her recently. 792 เร็ว ๆ นี้ ผมไม่ได้ข่าวจากเธอเลย
793. Meat is very expensive nowadays. 793 เนื้อสัตว์มีราคาแพงมากในปัจจุบันนี้
794. Is there a McDonald's near here? 794 มีร้านแมคโดนัลด์อยู่ใกล้ ๆ ที่นี่ไหม?
795. A fire broke out nearby. 795 เกิดไฟลุกไหม้ใกล้ ๆ นี้
796. I'll get in touch with you soon. 796 ฉันจะติดต่อคุณไปในไม่ช้านี้
797. I am looking forward to hearing from you soon. 797 ฉันคอยที่จะได้ข่าวจากคุณเร็ว ๆ นี้
798. I am thinking of visiting you one of these days. 798 ฉันคิดอยู่ว่าจะไปเยี่ยมคุณสักวันหนึ่งในระยะนี้
799. I canceled my appointment because of urgent business. 799 ผมยกเลิกการนัดพบเพราะติดธุรกิจเร่งด่วน
800. I need to make an urgent call. Is there a public phone near here? 800 ฉันมีเรื่องต้องโทรศัพท์ด่วน มีโทรศัพท์สาธารณะใกล้ๆที่นี่ไหม?
801. My muscles have got soft. 801 กล้ามเนื้อของฉันอ่อนลง
802. I asked for a seat in the non-smoking section. 802 ผมขอที่นั่งในเขตปลอดบุหรี่
803. Do you have a non-smoking section? 803 คุณมีเขตปลอดบุหรี่หรือเปล่า?
804. Could we have a table in the non-smoking section. 804 เราขอโต๊ะนั่งสักตัวในเขตปลอดบุหรี่ได้ไหมคะ
805. I advise you to stop smoking. 805 ผมแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่
806. It is difficult to give up smoking. 806 เลิกบุหรี่เป็นเรื่องยาก
807. Thank you for not smoking. 807 ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่
808. I'll give you a local anaesthetic. 808 ผมจะให้ยาชาเฉพาะที่
809. What a surprise! 809 มันน่าประหลาดใจจริง ๆ 
810. Thank you for your interest. 810 ขอบคุณที่ให้ความสนใจ
811. Don't scare me like that! 811 อย่าขู่ให้ฉันกลัวอย่างนั้น!
812. I have heartburn. 812 ฉันรู้สึกจุกเสียดท้อง
813. I feel like vomiting. 813 ฉันรู้สึกคลื่นไส้(จะอาเจียน)
814. I have a sharp pain in my chest. 814 ฉันรู้สึกปวดเสียด ๆ ในอก
815. Are you mad? 815 คุณโกรธหรือเปล่า?
816. Tom started the engine. 816 ทอมสตาร์ทเครื่องยนต์
817. The bridge is being repainted. 817 สะพานถูกทาสีใหม่
818. The bridge is being repaired. 818 สะพานถูกซ่อมแซม
819. The professor smiled. 819 ศาสตราจารย์ยิ้ม
820. Do you eat it in the classroom? 820 คุณกินมันในห้องเรียนหรือเปล่า?
821. Don't you talk in the classroom. 821 พวกเธออย่าคุยกันในห้องเรียน
822. Get out of the classroom. 822 ออกนอกห้องเรียนไปเลย
823. I have been teacher for 15 years. 823 ฉันเป็นครูมา 15 ปีแล้ว
824. The church bells are ringing. 824 ระฆังโบสถ์ส่งเสียงดังกังวาล
825. Let's pass by the church. 825 พวกเราผ่านไปใกล้ ๆ โบสถ์กันเถอะ
826. Education starts at home. 826 การศึกษาเริ่มต้นที่บ้าน
827. Thank you for the information. 827 ขอบคุณที่ให้ข้อมูล
828. Dinosaurs are now extinct. 828 ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้ว
829. It's awfully cold today. 829 วันนี้อากาศหนาวชะมัด
830. It's awfully cold this evening. 830 เย็นวันนี้อากาศหนาวจับจิต
831. Would you please open the window? 831 กรุณาช่วยเปิดหน้าต่างด้วยครับ
832. Sorry, we're full today. 832 ต้องขอโทษด้วยครับ วันนี้เรางานยุ่งทั้งวัน 
833. Would you mind opening the window? 833 กรุณาเปิดหน้าต่างให้ด้วยครับ
834. Don't be afraid. 834 ไม่ต้องกลัว
835. I am afraid to jump over the ditch. 835 ฉันไม่กล้ากระโดดข้ามคูน้ำ
836. There's nothing to be afraid of. 836 ไม่มีอะไรต้องกลัว
837. There was a strong wind. 837 ลมพัดแรง
838. The robber attacked her on a back street. 838 โจรทำร้ายเธอบนทางที่ห่างจากถนนใหญ่
839. A burglar broke into his house. 839 ขโมยบุกเข้าไปในบ้านของเขา
840. Communism was the political system in  Soviet , but that stopped in 1993. 840 คอมมิวนิสต์เป็นระบบการเมืองในโซเวียต แต่ระบบนั้นเลิกล้มไปในปี 1993
841. The competition has become fierce. 841 การแข่งขันขับเคี่ยวกันรุนแรง
842. Will you tell me the way to Kyoto Station? 842 ช่วยบอกทางไปสถานีเกียวโตด้วยเถอะครับ?
843. You should visit Kyoto. 843 คุณควรจะไปเกียวโต
844. Kyoto is worth visiting. 844 เกียวโตน่าเที่ยว
845. Kyoto is not as large as Osaka. 845 เมืองเกียวโตไม่ใหญ่เท่าโอซาก้า
846. How do you like Kyoto? 846 คุณชอบเมืองเกียวโตมั้ย
847. Kyoto is worth visiting once. 847 เกียวโตเป็นเมืองที่น่าลองไปเที่ยวสักครั้ง
848. Are you from Kyoto? 848 คุณมาจากเกียวโตใช่มั้ย?
849. Kyoto has many universities. 849 มีมหาวิทยาลัยมากมายในเมืองเกียวโต
850. There are many shrines in Kyoto. 850 มีศาลเจ้ามากมายในเกียวโต
851. Have you been to Kyoto? 851 คุณเคยไปเกียวโตมั้ย?
852. I don't know exactly where Kyoko lives, but it's in the direction of Sannomiya. 852 ผมไม่ทราบแน่ว่าเคียวโกะอาศัยอยู่ที่ไหน  แต่ที่นั่นอยู่บนทางที่ไปซันโนมิยะ
853. They sell fish and meat. 853 พวกเขาขายปลาและเนื้อสัตว์
854. Fish live in the water. 854 ปลาอาศัยอยู่ในน้ำ
855. Do you like fish? 855 คุณชอบทานปลามั้ย?
856. Is the fish still alive? 856 ปลายังเป็นอยู่หรือเปล่า?
857. I nearly choked on a fishbone. 857 ผมเกือบถูกก้างปลาตำคอ
858. I can't judge distance. 858 ฉันกะระยะทางไม่ถูก
859. A huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years. 859 การขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางจำนวนมหาศาลทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯพบกับภัยพิบัติเป็นเวลาหลายปี
860. I had a stroke last year. 860 ผมมีอาการเส้นเลือดสมองอุดตันเมื่อปีที่แล้ว
861. I put on a little weight last year. 861 ผมน้ำหนักขี้นเล็กน้อยเมื่อปีที่แล้ว
862. I lost my wife last year. 862 ฉันสูญเสียภรรยาเมื่อปีที่แล้ว
863. I took an art class last year. 863 ผมเข้าเรียนวิชาศิลปะเมื่อปีที่แล้ว
864. We had a lot of snow last year. 864 เรามีหิมะตกมากเมื่อปีที่ผ่านมา
865. We had a lot of rain last year. 865 เรามีฝนตกมากเมื่อปีที่แล้ว
866. We had a mild winter last year. 866 เรามีฤดูหนาวที่ไม่เย็นมากเมื่อปีที่แล้ว
867. We moved to New York last fall. 867 เราย้ายไปนิวยอร์กเมื่อฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา
868. She went there last summer. 868 เธอไปที่นั่นเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว
869. Last summer I traveled to Italy. 869 ฤดูร้อนที่แล้วผมเดินทางไปอิตาลี
870. My sister married a high school teacher last June. 870 น้องสาวของฉันแต่งงานกับครูโรงเรียนมัธยมเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว
871. Do you have some milk? 871 คุณมีนมบ้างไหม
872. I bought two bottles of milk. 872 ฉันซื้อนมสองขวด
873. I want a quart of milk. 873 ฉันต้องการซื้อนมสองควอร์ท
874. Milk is a popular beverage. 874 นมเป็นเครื่องดื่มที่คนนิยม
875. Milk makes us strong. 875 นมช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
876. There's only a little milk left. 876 มีนมเหลืออยู่เพียงนิดหน่อย
877. The milk turned sour. 877 นมเปรี้ยวแล้ว
878. The milk has gone bad. 878 นมเสียแล้ว
879. The milk has turned sour. 879 นมเปรี้ยวซะแล้ว
880. I raise cattle. 880 ผมเลี้ยงวัว
881. The cows are eating grass. 881 วัวกินหญ้า
882. I ran into an old friend. 882 ฉันพบเพื่อนเก่าคนหนึ่งโดยบังเอิญ
883. Waiter, please bring me some water. 883 คุณครับ(บ๋อย) ขอน้ำดื่มด้วยครับ
884. I feel like crying. 884 ฉันรู้สึกอยากจะร้องไห้
885. Try to keep from crying. 885 พยายามกลั้นน้ำตา
886. I could have cried. 886 ฉันคงร้องไห้ไปแล้ว
887. I can't help crying. 887 ฉันอดร้องไห้ไม่ได้
888. Call an ambulance. 888 โทรเรียกรถพยาบาล
889. Please send an ambulance. 889 กรุณาส่งรถพยาบาลมารับ
890. Do you need an ambulance? 890 คุณต้องการรถพยาบาลหรือไม่
891. Are there any express trains? 891 มีรถไฟด่วนหรือไม่
892. How much is the express? 892 (ตั๋ว)รถไปด่วนราคาเท่าไหร่
893. I need medical help. 893 ฉันต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์
894. Please hurry, it's urgent. 894 ช่วยรีบหน่อยครับ  มันเป็นเรื่องเร่งด่วน
895. Suddenly he changed the subject. 895 เขาเปลี่ยนเรื่องพูดปุ๊บปั๊บ
896. All of a sudden, large drops of rain began falling from the dark sky. 896 ทันทีทันใดนั้น หยดเม็ดใหญ่ก็เริ่มตกลงมาจากท้องฟ้าที่มืดคลึ้ม
897. All of a sudden, three dogs appeared in front of us. 897 ทันทีทันใดนั้น มีสุนัขสามตัวปรากฏกายต่อหน้าเรา
898. I think we'll make it if we hurry. 898 ผมคิดว่าเราน่าจะทันถ้าเรารีบ
899. You don't have to hurry. 899 คุณไม่จำเป็นต้องรีบ
900. There's no hurry. 900 เรามีเรื่องจำเป็นต้องพูดกัน แต่ไม่ต้องรีบ
901. We didn't need to hurry. 901 เราไม่จำเป็นต้องรีบ
902. Let's hurry up. 902 พวกเรารีบ ๆ เถอะ
903. Hurry up. 903 รีบหน่อยครับ
904. Hurry up, or you'll miss the bus. 904 รีบ ๆ หน่อย เดี๋ยวไม่ทันรถบัสนะครับ
905. Hurry up, or you'll miss the train. 905  รีบ ๆ หน่อย เดี๋ยวไม่ทันรถไฟนะครับ
906. Hurry up, or you'll be late. 906  รีบ ๆ หน่อย ไม่อย่างนั้นจะไปถึงช้า
907. You can take your time. 907 ใช้เวลาตามสบายครับ (ไม่ต้องรีบ)
908. I must hurry to class. 908 ผมต้องรีบไปเข้าชั้นเรียน
909. I hurried home. 909 ผมรีบกลับบ้าน
910. I rushed out of my house. 910 ผมรีบออกมาจากบ้านของผม
911. I hurried and managed to catch the bus. 911 ผมรีบและก็ไปจนขึ้นรถบัสทัน
912. Let's catch a quick bite. 912 รีบ ๆ กินเถอะ
913. I hurried to the station only to find that the train had already left. 913 ผมรีบไปที่สถานีแต่กลับพบว่ารถไฟออกไปแล้ว 
914. Hurry up, Tom. 914 รีบหน่อย ทอม
915. I have an urgent matter to attend to. 915 ฉันมีเรื่องด่วนที่จะต้องทำ
916. Are you in a hurry? 916 คุณรีบหรือเปล่า?
917. Hurry up. The train leaves in ten minutes. We don't want to miss it. 917 เร็วหน่อย อีกสิบนาทีรถไฟจะออก  เราไม่อยากตกรถ
918. Blotting paper absorbs ink. 918 กระดาษซับซับหมึก
919. Enjoy your holidays. 919 สนุกกับวันหยุดนะ
920. Did you enjoy your holiday? 920 สนุกกับวันหยุดหรือเปล่า?
921. When is the intermission? 921 ช่วงหยุดพักคือเวลาอะไร?
922. What did you do on your vacation? 922 คุณทำอะไรในวันช่วงหยุด?
923. Enjoy your vacation. 923 เพลิดเพลินกับวันหยุดของคุณนะ
924. Where are you going on vacation? 924 คุณจะไปเที่ยวที่ไหนในวันหยุด?
925. My vacation went by quickly. 925 วันหยุดของฉันผ่านไปอย่างรวดเร็ว
926. May I take a rest? 926 ผมขอนุญาตพักสักหน่อยได้ไหมครับ?
927. Who is absent? 927 ใครไม่มา(เช่น ประชุม)?
928. I did nothing during the holidays. 928 ผมไม่ได้ทำอะไรในช่วงวันหยุด
929. Do you feel like resting? 929 คุณอยากจะหยุดพักมั้ย?
930. I haven't seen him for a long time. 930 ฉันไม่ได้เห็นเขามานานแล้ว
931. After running up the hill, I was completely out of breath. 931 หลังจากวิ่งขึ้นเนินเขาผมก็แทบหมดลมหายใจ
932. The visitor sat across from me. 932 แขกนั่งตรงข้ามกับฉัน
933. The guests are all gone. 933 แขกไปกันหมดแล้ว
934. I asked for a seat in the smoking section. 934 ผมขอที่นั่งในเขตสูบบุหรี่
935. Smoking is strictly prohibited. 935 การสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ห้ามอย่างเคร่งครัด
936. Smoking affects your health. 936 การสูบบุหรี่มีผลเสียต่อสุขภาพของคุณ
937. Smoking does damage your lungs. 937 การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อปอดของคุณ
938. Smoking is bad for you. 938 การสูบบุหรี่ไม่ดีสำหรับคุณ
939. It is hardly worth discussing. 939 มันแทบไม่คุ้มค่ากับการพูดคุย
940. The chairman rejected the proposal. 940 ประธานปฏิเสธข้อเสนอ
941. Suppose we change the subject. 941 สมมติว่าเราเปลี่ยนเรื่อง
942. Try to fulfill your duty. 942 พยายามทำหน้าที่ของคุณให้เต็มที่
943. You must do your duty. 943 คุณต้องทำหน้าที่ของคุณ
944. Beware of imitations. 944 ระวังของเลียนแบบ
945. All that glitters is not gold. 945 ของที่แวววาวไม่ใช่ทองไปทั้งหมด
946. You are beautiful. 946 คุณสวย
947. You are her daughters. 947 คุณเป็นลูกสาวของท่าน(ผู้หญิง)
948. You like rain, don't you? 948 คุณชอบฝนไหมครับ?
949. You are the only one. 949 คุณเป็นเพียงหนึ่งเดียว
950. You are doctors. 950 พวกท่านเป็นแพทย์
951. You'll go to school tomorrow. 951 คุณจะได้ไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี้
952. You are my best friend. 952 คุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
953. You tried. 953 คุณได้พยายาม
954. Do you study chemistry? 954 คุณศึกษาวิชาเคมีใช่ไหม?
955. You are a doctor. 955 คุณเป็นแพทย์
956. You are a tennis player. 956 คุณเป็นผู้เล่นเทนนิส
957. Let us know when you will arrive. 957 แจ้งเวลาที่คุณจะมาถึงให้เราทราบ 
958. Put your affairs in order. 958 ทำกิจธุระของคุณให้เรียบร้อย
959. What's your shoe size? 959 รองเท้าของคุณขนาดอะไร
960. What's your home address? 960 ที่อยู่ของบ้านคุณคืออะไร
961. I would like to come and see you. 961 ฉันต้องการที่จะมาพบคุณ
962. Here is our answer to your fax message dated April 1st. 962 นี่คือคำตอบของเราต่อข้อความในแฟกซ์ของคุณซึ่งลงวันที่ 1 เมษายน
963. The reporter hit at the politician. 963 นักข่าวตีนักการเมือง
964. I believe in exercising regularly. 964 ผมเชื่อในประโยชน์ของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
965. We must observe the rules. 965 เราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
966. Just keep your fingers crossed. 966 เพียงแค่คุณมีความหวังว่าจะโชคดี 
967. The train hasn't arrived yet. 967 รถไฟยังมาไม่ถึง
968. I got there in time for the train. 968 ผมไปถึงที่นั่นทันเวลารถไฟ
969. Our train stopped suddenly. 969 รถไฟที่เราโดยสารหยุดกึก
970. Are you feeling sick? 970 คุณกำลังรู้สึกไม่สบายหรือเปล่า?
971. Are you feeling OK? 971 คุณรู้สึกสบายดีหรือเปล่า?
972. How do you feel now? 972 คุณรู้สึกอย่างไรตอนนี้
973. I'm not feeling well. 973 ฉันรู้สึกไม่ค่อยดี
974. Do you feel sick? 974 คุณรู้สึกไม่สบายหรือเปล่า?
975. I'm feeling fine now. 975 ฉันรู้สึกสบายดีตอนนี้
976. I feel refreshed. 976 ฉันรู้สึกสดชื่น
977. You have to be patient. 977 คุณต้องอดทน
978. I think I'm going to faint. 978 ฉันคิดว่าฉันกำลังจะเป็นลม
979. Don't change your mind. 979 อย่าเปลี่ยนใจ
980. I understand how you feel. 980 ผมเข้าใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร
981. I know how you feel. 981 ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไร
982. It's a lovely day. 982 มันเป็นวันที่สดใสสวยงาม
983.  The desk drawer is open. 983  ลิ้นชักโต๊ะเปิดอยู่
984. Please make yourself at home. 984 ทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะ
985. Take it easy! 985 ใจเย็นน่า / ช่างมันเถอะ
986. The money on the desk is not mine. 986. เงินบนโต๊ะไม่ใช่ของฉัน
987. Don't throw away your chance. 987 อย่าทิ้งโอกาสของคุณ
988. What's the temperature? 988 อุณหภูมิกี่องศา?
989. The temperature fell several degrees. 989 อุณหภูมิลดลงหลายองศา
990. The temperature has suddenly dropped. 990 อุณหภูมิได้ลดลงอย่างกระทันหัน
991. My joints ache when it gets cold. 991 ฉันปวดข้อเมื่ออากาศเย็น
992. I had enough sense to get out of there. 992 ผมมีสติพอที่จะออกไปจากที่นั่น
993. Take care. 993. ระวังตัวนะ
994. I fainted. 994 ผมเป็นลม
995. Are you crazy? 995 คุณบ้าหรือเปล่า?
996. I wish I could think of something to say. 996 ฉันหวังว่าฉันคิดออกว่าจะพูดอะไร
997. It's just your imagination. 997 มันเป็นเพียงการจินตนาการของคุณ
998. Like it? 998 ชอบหรือไม่
999. I hope you'll like it. 999 ฉันหวังว่าคุณจะชอบมัน
1000. Please think nothing of it. 1000 ไม่ต้องคิดมากหรอก
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com