ประโยคที่ 501 - 750

501. Are your hands clean? 501 มือของคุณสะอาดหรือเปล่า?
502. Please lend me your car. 502 กรุณาให้ฉันยืมรถของคุณ
503. Would you mind lending me your car? 503 คุณจะรังเกียจไหมที่จะให้ฉันยืมรถของคุณ?
504. May I take your picture? 504 ขอผมถ่ายรูปคุณนะครับ?
505. I would like your picture. 505 ฉันต้องการภาพของคุณ(would like สุภาพกว่า want)
506. Your questions were too direct. 506 คำถามของคุณตรงเกินไป
507. Will you lend me your dictionary? 507 คุณจะให้ผมยืมพจนานุกรมได้ไหมครับ?
508. May I borrow your dictionary? 508 ผมขอยืมพจนานุกรมได้ไหมครับ?
509. Your bicycle is similar to mine. 509 จักรยานของคุณคล้ายกับของผม
510. Your bike is better than mine. 510 จักรยานของคุณดีกว่าของผม
511. Is your watch correct? 511 นาฬิกาของท่านเดินตรงหรือเปล่า?
512. Your watch is ten minutes slow. 512 นาฬิกาของท่านเดินช้าไปสิบนาที
513. Where are your things? 513 สิ่งของของคุณอยู่ที่ไหน
514. Your examination results are excellent. 514 ผลการสอบของคุณดีเยี่ยม
515. Just follow your heart. 515 เพียงทำตามหัวใจตัวเอง
516. Your work is below average. 516 ผลงานของคุณต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
517. What do you do? 517 คุณทำงานอะไร?
518. How is your work coming along? 518 งานของคุณถูกวิธีมาด้วยกันได้ไหม
519. Your composition has a few mistakes. 519 เรียงความของเธอมีที่ผิดอยู่สองสามแห่ง
520. Where do you come from? 520 คุณมาจากไหน
521. Express your idea clearly. 521 แสดงความคิดเห็นของคุณอย่างชัดเจน
522. We have decided to adopt your idea. 522 เราได้ตัดสินใจที่จะนำความคิดเห็นของคุณมาใช้
523. Your idea is absolutely impossible. 523 ความคิดเห็นของคุณเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน
524. Your view is too optimistic. 524 ทัศนะของคุณมองแง่ดีเกินไป
525. I liked your idea and adopted it. 525 ผมชอบความคิดของคุณและนำมันมาใช้
526. You may invite any person you like. 526 คุณจะเชิญใครก็ได้ที่คุณชอบ
527. Choose your favorite racket. 527 เลือกไม้แร็กเก็ตที่คุณชอบ
528. Do as you like. 528 ทำอย่างที่คุณชอบ
529. Make your choice. 529 ขอให้คุณเลือก
530. I know what you mean. 530 ฉันรู้ว่าว่าคุณหมายความว่ายังไง
531. I don't quite follow you. 531 ผมไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่คุณพูดนัก
532. I think you're right. 532 ฉันคิดว่าคุณพูดถูก
533. You may be right. 533 คุณอาจจะถูกก็ได้
534. What you say is right. 534 สิ่งที่คุณพูดนั้นถูกต้อง
535. Aren't you pushing it too far? 535 คุณไม่ได้ รบเร้า/ดึงดัน/ขอ มากเกินไปหรอกหรือ
536. You are off the point. 536 คุณพูดไม่เกี่ยวกับประเด็นแล้วครับ
537. I don't get what you mean. 537 ฉันไม่ทราบว่าคุณหมายความว่ายังไง
538. What has become of your dog? 538 สุนัขของคุณเป็นยังไงบ้างล่ะ(ไม่เห็นนานแล้ว)?
539. Your plan seems better than mine. 539 แผนของคุณดูเหมือนว่าจะดีกว่าของผม
540. I approve of your plan. 540 ผมเห็นดีด้วยกับแผนของคุณ
541. Tell me about your plan. 541 บอกผมเกี่ยวกับแผนของคุณ
542. Your shoes are here. 542 รองเท้าของคุณอยู่ที่นี่
543. I'm sick of listening to your complaints. 543 ฉันเบื่อที่จะฟังคุณบ่น
544. I think your basic theory is wrong. 544 ผมคิดว่าทฤษฎีพื้นฐานของคุณนั้นผิด
545. Where is your school? 545 โรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหน?
546. Can I use your pencil? 546 ฉันขอใช้ดินสอของคุณได้ไหมค่ะ?
547. Your pencils need sharpening. 547 ดินสอของคุณต้องเหลา(เพราะมันทื่อแล้ว)
548. I count on your help. 548 ผมหวังพึ่งความช่วยเหลือของคุณ
549. Your English is improving. 549 ภาษาอังกฤษของคุณดีขึ้น
550. Your English is perfect. 550 ภาษาอังกฤษของคุณสมบูรณ์แบบ
551. I think your English has improved a lot. 551 ผมคิดว่าภาษาอังกฤษของคุณปรับปรุงขึ้นมากทีเดียว
552. Your English has improved a lot. 552 ภาษาอังกฤษของคุณปรับปรุงขึ้นมากทีเดียว
553. I want your opinion. 553 ฉันต้องการความคิดเห็นของคุณ
554. Your opinion is similar to mine. 554 ความเห็นของคุณคล้ายกับของผม
555. Your idea sounds like a good one. 555 ความคิดของคุณฟังแล้วเข้าท่า
556. I'll study your report. 556 ผมจะศึกษารายงานของคุณ
557. I am losing my patience with you. 557 ฉันกำลังจะหมดความอดทนกับคุณแล้วนะ
558. You're on the right track. 558 คุณกำลังอยู่ในทางที่ถูกต้อง
559. Your time is up. 559 เวลาของคุณหมดแล้ว
560. I'll give you anything that you want. 560 ฉันจะให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการ
561. Can I use your pen? 561 ฉันสามารถใช้ปากกาของคุณได้ไหม?
562. Your pen is better than mine. 562 ปากกาของคุณจะดีกว่าของฉัน
563. Your plan sounds great. 563 แผนของคุณฟังดูแล้วเยี่ยมไปเลย
564. Your tie has come undone. 564 เน็คไทของคุณที่ผูกไว้ หลุด/หลวม แล้ว 
565. Your dress is very nice. 565 ชุดของคุณสวยมาก
566. I'll come to your place. 566 ผมจะมาถึงบ้านของคุณ
567. I will do anything for you. 567 ผมจะทำทุกอย่างเพื่อคุณ
568. We are worried about you. 568 เรากังวลเกี่ยวกับคุณ
569. I have absolute trust in you. 569 ผมไว้วางใจคุณอย่างเต็มที่
570. Your cake is delicious. 570 เค้กของคุณอร่อยมาก
571. Here is your bag. 571 นี่คือกระเป๋าของคุณ
572. I took your umbrella by mistake. 572 ฉันหยิบร่มของคุณไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
573. Your mother is in critical condition. 573 แม่ของคุณอยู่ในอาการหนักมาก(ป่วยอาจตายได้)
574. I think your father hoped you would go to college. 574 ผมคิดว่าพ่อของคุณหวังให้คุณเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
575. I'd like to see your father. 575 ผมต้องการที่จะพบพ่อของคุณ
576. Is your uncle still abroad? 576 ลุงของคุณยังอยู่ต่างประเทศหรือเปล่า
577. What does your aunt do? 577 ป้าของคุณทำอาชีพอะไร?
578. Where does your uncle live? 578 ลุงของคุณอาศัยอยู่ที่ไหน
579. I have no idea what you mean. 579 ฉันไม่รู้ว่าคุณหมายถึงอะไร
580. Your chair is identical to mine. 580 เก้าอี้ของคุณเหมือนของผมเลย
581. I believe you. 581 ฉันเชื่อคุณ
582. I don't agree with you. 582 ผมไม่เห็นด้วยกับคุณ
583. I will dry your T-shirt. 583 ผมจะทำให้เสื้อยืดของคุณแห้ง(เช่น ตากแดด)
584. Your T-shirt will dry soon. 584 เสื้อยืดของคุณจะแห้งในไม่ช้า
585. I have something to tell you. 585 ฉันมีบางอย่างจะบอกคุณ
586. I was almost afraid to talk to you. 586 ผมก็เกือบไม่กล้าจะพูดคุยกับคุณ
587. I have some good news for you. 587 ฉันมีข่าวดีจะบอกคุณ
588. I will find you a good doctor. 588 ฉันจะหาหมอเก่ง ๆ มาให้คุณ
589. I want you to go to the post office. 589 ฉันต้องการให้คุณไปที่ที่ทำการไปรษณีย์
590. I want you to read this book. 590 ฉันต้องการให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้
591. I have a message for you from her. 591 ฉันมีข้อความจากเขามาให้คุณ
592. I feel for you. 592 ฉันรู้สึกเห็นใจคุณ
593. You are wanted on the phone. 593 มีคนโทรศัพท์ถึงคุณ
594. I'll lend it to you. 594 ผมจะให้คุณยืมมัน
595. I'll make you a new suit. 595 ฉันจะทำชุดใหม่ให้คุณ
596. Who is that girl waving to you? 596 ผู้หญิงคนนั้นที่โบกมือให้คุณคือใคร?
597. I'll teach you how to drive a car. 597 ฉันจะสอนวิธีขับรถให้คุณ
598. I'll lend you my notebook. 598 ผมจะให้คุณยืมโน้ตบุ๊กของผม
599. I want you to go. 599 ฉันต้องการให้คุณไป
600. I wanted to show it to you. 600 ฉันต้องการที่จะแสดงให้คุณเห็น
601. I'm very glad to see you. 601 ฉันดีใจมากที่ได้พบคุณ
602. I am looking forward to seeing you. 602 ฉันรอคอยที่จะได้พบคุณ
603. How I've missed you! 603 ผมคิดถึงคุณจริง ๆ เลย!
604. I would like you to come with me. 604 ฉันต้องการให้คุณมากับฉัน
605. I want you to work harder. 605 ฉันต้องการให้คุณทำงานหนักขึ้น
606. I want to see you again. 606 ผมต้องการที่จะพบคุณอีกครั้ง
607. I'm leaving it to you. 607 ฉันมอบเรื่องนี้ให้คุณ จัดการ/ตัดสินใจ
608. You have a bright future. 608 คุณมีอนาคตที่สดใส
609. You have a tendency to talk too fast. 609 คุณมีแนวโน้มที่จะพูดเร็วเกินไป
610. I expect you to be punctual. 610 ฉันหวังว่าคุณจะตรงต่อเวลา
611. You have a gift for music. 611 คุณมีพรสวรรค์ในเรื่องดนตรี
612. I can't lie to you. 612 ฉันไม่สามารถโกหกคุณได้หรอก
613. I expect you to work harder. 613 ผมหวังว่าคุณจะทำงานหนักขึ้น
614. I expect you know all about it. 614 ผมหวังว่าคุณคงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมัน
615. You deserve the prize. 615 คุณสมควรได้รับรางวัล
616. Green suits you. 616 สีเขียวเหมาะกับคุณ
617. I am disgusted with you. 617 ฉันรู้สึกรังกียจคุณ
618. I can't thank you enough. 618 ฉันไม่รู้จะขอบคุณคุณได้ยังไงให้เพียงพอ
619. I can't keep up with you. 619 ฉันตามคุณไม่ทัน
620. I'd like to talk with you in private. 620 ฉันต้องการพูดกับคุณเป็นการส่วนตัว
621. I have a very sore arm where you hit me. 621 ฉันเจ็บแขนมากตรงที่คุณตี
622. How can you say that? 622 คุณพูดอย่างนั้นได้ยังไง?
623. You should have seen it. 623 คุณน่าจะได้เห็นมัน
624. Didn't I tell you so? 624 ผมยังไม่ได้บอกคุณอย่างนั้นใช่ไหม?
625. I'm anxious to see you. 625 ฉันอยากจะพบคณอย่างมาก
626. I'll lend you this book. 626 ผมจะให้คุณยืมหนังสือเล่มนี้
627. I'll give you this pendant. 627 ฉันจะให้จี้นี้แก่คุณ
628. I'll give you this camera. 628 ฉันจะให้กล้องถ่ายรูปนี้แก่คุณ
629. I'll give you this money. 629 ฉันจะให้เงินนี้แก่คุณ
630. Let me give you some advice. 630 ขอให้ผมแนะนำอะไรบางอย่างแก่คุณ
631. I'll treat you. 631 ผมจะเลี้ยงคุณเอง (เช่น อาหารมื้อนี้)
632. I have a nice present to give you. 632 ผมมีของขวัญน่ารักชิ้นหนึ่งจะให้คุณ
633. Can you do that? 633 คุณทำสิ่งนั้นได้ไหม?
634. I owe you ten dollars. 634 ฉันเป็นหนี้คุณสิบดอลลาร์
635. I have no more time to talk with you. 635 ฉันไม่มีเวลาจะพูดกับคุณอีกแล้ว
636. You and I are good friends. 636 คุณและฉันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
637. I wish I could go to the party with you. 637 ฉันอยากจะได้ไปงานเลี้ยงกับคุณ
638. You really are hopeless. 638 จริงๆคุณจะสิ้นหวัง
639. You may swim now. 639 คุณจะว่ายน้ำตอนนี้เลยก็ได้
640. You didn't need to hurry. 640 คุณไม่จำเป็นต้องรีบ
641. You must conform to the rules. 641 คุณต้องทำตามกฎระเบียบ
642. All of you did good work. 642 พวกคุณทุกคนทำงานได้ดี
643. You should try to be more polite. 643 คุณควรพยายามที่จะสุภาพกว่านี้
644. Are you students at this school? 644 พวกคุณเป็นนักศึกษาที่โรงเรียนนี้หรือเปล่า
645. Who is your teacher? 645 ครูของคุณคือใคร?
646. I don't approve your decision. 646 ฉันไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของคุณ
647. Your team is stronger than ours. 647 ทีมของคุณแข็งแกร่งกว่าทีมของเรา
648. Any of you can do it. 648 ใครก็ได้ในกลุ่มคุณสามารถทำมันได้
649. Boys, don't make any noise. 649 เด็ก ๆ, อย่าส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว
650. Only you answered the question. 650 คุณเท่านั้นที่ตอบคำถาม
651. You're the best man for the job. 651 คุณเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับงานนี้
652. Don't you move from here. 652 คุณไม่ต้องย้ายจากที่นี่
653. It's pity that you can't come. 653 น่าเสียดายที่คุณมาไม่ได้
654. What is it that you want? 654 คุณต้องการอะไร
655. I want you. 655 ฉันต้องการคุณ
656. If you're busy, I'll help you. 656 หากคุณไม่ว่าง ผมจะช่วยคุณ
657. I need you. 657 ฉันต้องการคุณ
658. I don't know whether you like her or not. 658 ผมไม่ทราบว่าคุณชอบเธอหรือไม่
659. Does he know that you love him? 659 เขารู้หรือเปล่าว่าคุณรักเขา?
660. I don't approve of your going out with him. 660 ผมไม่เห็นด้วยที่คุณจะออกไปกับเขา(มีสัมพันธ์ทางเพศ)
661. Show me what you bought. 661 ให้ฉันดูหน่อยว่าคุณซื้ออะไรมาบ้าง
662. I am going to do it whether you agree or not. 662 ฉันจะทำมันไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่
663. You have good reason to be angry. 663 คุณมีเหตุผลดีอยู่ที่จะโกรธ
664. I hope that you will get well soon. 664 ผมหวังว่าคุณจะหายดีในเร็ว ๆ นี้
665. I guess you are right. 665 ผมเดาว่าคุณคงจะถูกต้อง
666. Do what you think is right. 666 ทำในสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้อง
667. He came after you left. 667 เขามาหลังจากที่คุณออกไป
668. What is it that you want me to do? 668 คุณต้องการให้ฉันทำอะไร?
669. I can't thank you enough for what you did for me. 669 ฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงให้สมกับสิ่งที่คุณได้ทำให้ฉัน
670. I wish you could come with us. 670 ผมปรารถนาให้คุณสามารถมากับเราได้
671. You don't need to go unless you want to. 671 คุณไม่จำเป็นต้องไปถ้าคุณไม่อยากไป
672. If you don't go, I won't, either. 672 ถ้าคุณไม่ไป ผมก็ไม่ไป
673. You don't have to go unless you want to. 673 คุณไม่ต้องไปถ้าคุณไม่อยากไป
674. I don't care as long as you are happy. 674 ผมไม่สนใจตราบใดที่คุณมีความสุข
675. What you said surprised me. 675 สิ่งที่คุณกล่าวทำให้ฉันประหลาดใจ
676. I know you are rich. 676 ฉันรู้ว่าคุณรวย
677. I wish you could drop in at my house on your way home. 677 ผมหวังว่าคุณจะสามารถแวะเยี่ยมบ้านของผมได้ระหว่างทางกลับบ้านของคุณ
678. I'll stay here till you get back. 678 ฉันจะพักอยู่ที่นี่จนกว่าคุณจะกลับมา
679. It's clear that you're wrong. 679 เป็นที่ชัดเจนว่าคุณผิด
680. You shouldn't have paid the bill. 680 คุณไม่ควรจ่ายเงินตามใบเสร็จ
681. I am counting on you to join us. 681 ฉันหวังพึ่งคุณที่จะมาร่วมกับเรา
682. I haven't the faintest idea what you mean. 682 ฉันไม่รู้แม้แต่นิดเดียวว่าคุณหมายถึงอะไร
683. I do not mind what you do. 683 ฉันไม่รังเกียจในสิ่งที่คุณทำ
684. You are to blame. 684 คุณจะต้องถูกตำหนิ (ไม่ใช่ คุณจะต้องตำหนิ)
685. I'm looking forward to hearing from you. 685 ฉันรอคอยที่จะได้ทราบข่าวจากคุณ
686. You go first. 686 คุณไปก่อน
687. I didn't expect such a nice present from you. 687 ฉันไม่ได้คาดเลยว่าจะได้รับของขวัญน่ารักเช่นนี้จากคุณ
688. You can do whatever you want to. 688 คุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำ
689. I can imagine how you felt. 689 ผมสามารถจินตนาการได้ว่าคุณรู้สึกยังไง
690. I'm glad you liked it. 690 ฉันดีใจที่คุณชอบมัน
691. I don't blame you. 691 ผมไม่ตำหนิคุณ
692. I can't allow you to do that. 692 ฉันไม่สามารถอนุญาตให้คุณทำสิ่งนั้นได้
693. I don't blame you for doing that. 693 ผมไม่ตำหนิคุณที่ทำสิ่งนั้น
694. I didn't expect you to get here so soon. 694 ฉันไม่คาดว่าคุณจะมาถึงที่นี่เร็วอย่างนี้
695. It's a pity that you couldn't come. 695 น่าเสียดายที่คุณมาไม่ได้
696. I didn't expect you to turn up here. 696 ฉันไม่คาดว่าคุณจะมาถึงที่นี่
697. As long as you're here, I'll stay. 697 ตราบใดที่คุณอยู่ที่นี่ ฉันก็จะอยู่ด้วย
698. I fell asleep while studying at my desk. 698 ผมผล็อยหลับไปขณะที่ศึกษาอยู่ที่โต๊ะของฉัน
699. I miss you very much. 699 ฉันคิดถึงเธอมาก
700. We all miss you very much. 700 เราทุกคนคิดถึงคุณมาก
701. Why is it that you are always late? 701 ทำไมคุณถึงได้มาสายเป็นประจำ?
702. Here is a letter for you. 702 นี่คือจดหมายสำหรับคุณ 
703. What time will you leave? 703 คุณจะออกไปเวลาอะไร?
704. You don't understand. 704 คุณไม่เข้าใจ
705. A bear can climb a tree. 705 หมีสามารถปีนต้นไม้
706. Take off your socks, please. 706 โปรดถอดถุงเท้าของคุณด้วย
707. Are my socks dry already? 707 ถุงเท้าของฉันแห้งแล้วหรือยัง?
708. Please put on your shoes. 708 กรุณาใส่รองเท้าของคุณ
709. Put on your shoes. 709 ใส่รองเท้าของคุณ
710. Take off your shoes. 710 ถอดรองเท้าของคุณ
711. Please take off your shoes. 711 กรุณาถอดรองเท้าของคุณ
712. I bought a pair of shoes. 712 ฉันซื้อรองเท้ามาคู่หนึ่ง
713. What size shoes do you wear? 713 คุณสวมรองเท้าขนาดอะไร?
714. My shoes are worn out. 714 รองเท้าของฉันใช้จนเก่าขาดหมดแล้ว
715. The shoes are worn out. 715 รองเท้าใช้จนเก่าขาดหมดแล้ว
716. I met her by accident. 716 ผมพบเธอโดยบังเอิญ
717. What a coincidence! 717 บังเอิญอะไรอย่างนี้!
718. I found that restaurant by accident. 718 ผมเจอร้านอาหารนั้นโดยบังเอิญ
719. I met her by chance. 719 ผมพบเธอโดยบังเอิญ
720. I felt hungry. 720 ฉันรู้สึกหิว
721. I must make up for lost time. 721 ฉันต้องชดเชยให้แก่เวลาที่เสียไป
722. I can do it if you give me a chance. 722.ผมทำมันได้ถ้าคุณให้โอกาสผม
723. Are seats available? 723 มีที่นั่งว่างบ้างไหม?
724. Fill in the blanks. 724 กรอกลงในช่องว่าง
725. I'll drive you to the airport. 725 ผมจะขับรถพาคุณไปสนามบิน
726. Please tell me how to get to the airport. 726 ช่วยบอกฉันหน่อยว่าจะไปสนามบินได้ยังไง
727. I went to the airport by taxi. 727 ผมไปสนามบินโดยรถแท็กซี่
728. I could have met you at the airport. 728 ฉันสามารถพบคุณได้ที่สนามบิน
729. I prefer a hotel by the airport. 729 ฉันชอบโรงแรมใกล้สนามบิน
730. I had a hard time getting to the airport. 730 ฉันพบข้อยุ่งยากในการเดินทางไปยังสนามบิน
731. I have to go to the airport to meet my family. 731 ผมต้องไปสนามบินเพื่อพบครอบครัวของผม
732. Air is a mixture of gases. 732 อากาศเป็นส่วนผสมของก๊าซหลายชนิด
733. We would die without air. 733 เราจะตายถ้าไม่มีอากาศ
734. The sky is becoming cloudy. 734 ท้องฟ้ามีเมฆมืดคลึ้ม
735. The sky is blue. 735 ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า
736. The sky is clear almost every day. 736 ท้องฟ้าใสไร้เมฆฝนเกือบทุกวัน
737. I saw something strange in the sky. 737 ผมเห็นสิ่งแปลกประหลาดบางอย่างบนท้องฟ้า
738. There wasn't a cloud in the sky. 738 ไม่มีเมฆบนท้องฟ้า (ฟ้าไร้เมฆ)
739. The sky has become clear. 739 ท้องฟ้ากลับสดใสไร้เมฆฝน
740. The sky has become overcast. 740 ท้องฟ้ากลับมีเมฆมืดครึ้ม
741. The sky is getting dark. 741 ท้องฟ้าเริ่มมืด
742. The sky brightened. 742 ท้องฟ้าสดใส
743. Do you have any vacancies? 743 คุณมีห้องว่างบ้างไหม?
744. Stop grumbling. 744 หยุดบ่น
745. Are you feeling under the weather? 745 คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายหรือเปล่า?
746. I cannot bear the pain any more. 746 ฉันทนความเจ็บปวดต่อไปไม่ไหวแล้ว
747. I make it a rule not to watch television after nine o'clock. 747 ฉันตั้งกฎห้ามดูโทรทัศน์หลัง 9 นาฬิกา
748. I escaped death. 748 ผมรอดตาย
749. Open your book to page nine. 749 เปิดหนังสือของคุณไปที่หน้า 9
750. I've been to the bank. 750 ผมไปที่ธนาคารมาแล้ว