ประโยคที่ 251 - 500

 

251. You should get your car fixed. 251 คุณควรจะซ่อมรถของคุณ
252. Can you drive a car? 252 คุณขับรถเป็นหรือเปล่า?
253. You can drive a car, can't you? 253 คุณขับรถเป็น ไม่ใช่หรือ?
254. You should apologize. 254 คุณควรจะขอโทษ
255. Did you actually see the accident? 255 คุณเห็นอุบัติเหตุขณะที่เกิดขึ้นจริง ๆ หรือเปล่า?
256. You are free to go home. 256 คุณมีอิสระที่จะกลับบ้าน
257. You should learn to restrain yourself. 257 คุณควรเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเอง
258. You must perform your duty. 258 คุณต้องทำหน้าที่ของคุณ
259. You must do it yourself. 259 คุณต้องทำมันเอง
260. Are you sure of your facts? 260 คุณแน่ใจในข้อเท็จจริงของคุณหรือไม่?
261. You should have introduced yourself. 261 คุณควรจะแนะนำตัวเอง
262. You must control yourself. 262 คุณต้องควบคุมตัวเอง
263. You must face the facts. 263 คุณต้องเผชิญหน้ากับข้อเท็จจริง
264. You ought to see a dentist. 264 คุณควรจะไปพบทันตแพทย์
265. You may use my new car. 265 คุณจะใช้รถคันใหม่ของฉันก็ได้
266. I wish you had told me the truth. 266 ฉันอยากให้คุณได้บอกความจริงแก่ฉันไปซะก่อนหน้านี้แล้ว
267. You lied to me, didn't you? 267 คุณโกหกฉัน ใช่มั้ยล่ะ?
268. You were late for work. 268 คุณไปทำงานสาย
269. You are guilty of murder. 269 คุณมีความผิดในคดีฆาตกรรม
270. Did you go out last night? 270 คุณออกไปข้างนอกคืนที่ผ่านมาหรือเปล่า?
271. Why were you absent yesterday? 271 ทำไมเมื่อวานนี้คุณไม่มา?
272. You must do your best. 272 คุณต้องทำให้เต็มความสามารถ
273. You look happy today. 273 วันนี้คุณดูมีความสุข
274. You look pale today. 274 วันนี้คุณดูซีดไป
275. You had better not go out today. 275 วันนี้คุณอย่าออกไปข้างนอกดีกว่า
276. You look very charming today. 276 คุณดูมีเสน่ห์มากในวันนี้
277. You'd better start now. 277 คุณควรที่จะเริ่มต้นตอนนี้
278. You have to go. 278 คุณต้องไป
279. You'd better not go. 279 คุณอย่าไปดีกว่า
280. Are you happy? 280 คุณมีความสุขหรือเปล่า?
281. You are really full of curiosity, aren't you. 281 คุณเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นจริง ๆ ใช่ไหมล่ะ
282. You must do as you are told to. 282 คุณต้องทำตามที่คุณถูกบอกให้ทำ
283. You made a wise choice. 283 คุณเลือกทำสิ่งที่ฉลาด
284. You did an excellent job. 284 คุณทำงานได้ยอดเยี่ยม
285. You must judge for yourself. 285 คุณต้องตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง
286. I suppose you're hungry. 286 ฉันคิดว่าคุณหิว
287. Do you ever dream about flying through the sky? 287 คุณเคยฝันถึงการบินไปในท้องฟ้าบ้างไหม?
288. You'd better hurry up. 288 คุณควรที่จะรีบ ๆ มากขึ้นหน่อย
289. Do you know who Rie Miyazawa is? 289 คุณรู้ไหมว่า Rie  Miyazawa คือใคร?
290. You broke the rule. 290 คุณละเมิดกฎ
291. You look pale. 291 คุณดูขาวซีด
292. I think that you're wrong. 292 ผมคิดว่าคุณผิด
293. Have you ever read any Chinese poems? 293 คุณเคยอ่านบทกวีจีนบ้างไหม?
294. You've done a perfect job. 294 คุณทำงานได้สมบูรณ์แบบ
295. You may be late for school. 295 คุณอาจจะไปถึงโรงเรียนสาย
296. Would you like to go abroad? 296 คุณต้องการที่จะเดินทางไปต่างประเทศไหม?
297. Do you plan to go abroad? 297 คุณวางแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่า?
298. You should have attended the meeting. 298 คุณควรจะได้เข้าร่วมการประชุม
299. Will you stay at home? 299 คุณจะอยู่ที่บ้านไหม?
300. What grade are you in? 300 คุณเรียนอยู่เกรดอะไร (ชั้นอะไร)?
301. You may go anywhere. 301 คุณจะไปที่ใดก็ได้
302. What time will you get to the station? 302 เวลาใดที่คุณจะไปถึงสถานี?
303. What are you looking for? 303 คุณกำลังมองหาอะไรอยู่?
304. What are you looking at? 304 คุณกำลังมองดูอะไรอยู่?
305. What do you intend to do? 305 คุณตั้งใจจะทำอะไร?
306. What do you want to be? 306 คุณต้องการจะเป็นอะไร?
307. What will you have? 307 คุณจะมีอะไร?
308. What woke you up? 308 อะไรปลุกคุณให้ตื่นขึ้น?
309. Please let me know what you want. 309 กรุณาแจ้งให้เราทราบสิ่งที่คุณต้องการ
310. What do you like? 310 คุณชอบอะไร?
311. What do you want now? 311 คุณต้องการอะไรตอนนี้
312. Do you belong to any clubs? 312 คุณเป็นสมาชิกสโมสรใดบ้างไหม?
313. Do you love music? 313 คุณรักดนตรีไหม?
314. You are not a coward. 314 คุณไม่ได้เป็นคนขี้ขลาด
315. You dropped your pencil. 315 คุณทำดินสอของคุณหล่น
316. Do you have any pencils? 316 คุณมีดินสอใด?
317. Do you study English? 317 คุณเรียนภาษาอังกฤษหรือเปล่า?
318. You can swim, can't you? 318 คุณว่ายน้ำเป็น ไม่ใช่หรือ?
319. Can you swim? 319 คุณว่ายน้ำเป็นไหม?
320. You can't swim, can you? 320 คุณว่ายน้ำไม่เป็น ใช่มั้ยล่ะ?
321. I think you'll have very little difficulty in getting a driver's license. 321 ผมคิดว่าคุณจะมีปัญหาน้อยมากในการได้รับใบขับขี่
322. What are you driving at? 322 สิ่งที่คุณจะแนะนำอะไร?
323. You'll never be alone. 323 คุณจะไม่อยู่คนเดียว
324. You should follow the doctor's advice. 324 คุณควรทำตามคำแนะนำของแพทย์
325. You'd better consult the doctor. 325 คุณควรปรึกษาแพทย์
326. You've done it! 326 คุณได้ทำมัน!
327. You've set a bad example. 327 คุณได้ทำให้เกิดตัวอย่างที่ไม่ดี
328. Don't you like apples? 328 คุณไม่ชอบแอปเปิ้ลหรือ?
329. You're really a hard worker. 329 คุณเป็นคนขยันทำงานจริง ๆ 
330. Have you ever seen a UFO? 330 คุณเคยเห็นยูเอฟโอหรือไม่
331. You should act more calmly. 331 คุณควรกระทำอย่างสงบกว่านี้
332. You must study more. 332 คุณต้องศึกษามากขึ้น
333. You should have known better. 333 คุณน่าจะได้รู้จักดีกว่านี้มาก่อน
334. You should know better. 334 คุณควรจะรู้ดีกว่านี้
335. You should study harder. 335 คุณควรศึกษาหนักขึ้น
336. You must study much harder. 336 คุณต้องเรียนหนักขึ้นอีกมาก
337. You should be more careful. 337 คุณควรจะระมัดระวังมากขึ้น
338. You need to study harder. 338 คุณจำเป็นต้องเรียนหนักขึ้น
339. You should have worked harder. 339 คุณควรจะได้ทำงานหนักกว่านี้มาก่อน
340. You should have been more careful. 340 คุณควรจะระมัดระวังมากกว่านี้มาก่อนหน้านี้แล้ว
341. You should have come earlier. 341 คุณควรจะมาถึงก่อนหน้านี้
342. Do you like Mozart's music? 342 คุณชอบดนตรีของโมซาร์ทไหม?
343. Have you taken your medicine yet? 343 คุณกินยาหรือยัง?
344. You are now an adult. 344 ตอนนี้คุณเป็นผู้ใหญ่แล้ว
345. You must go to bed now. 345 ตอนนี้คุณต้องไปนอนแล้ว
346. You must be less impatient. 346 คุณต้องใจร้อนน้อยกว่านี้(ใจเย็นกว่านี้)
347. Have you finished doing your homework yet? 347 คุณทำการบ้านของคุณเสร็จหรือยัง?
348. Have you done all your homework? 348 คุณทำการบ้านของคุณหมดหรือยัง?
349. You may go home now. 349 คุณจะกลับบ้านตอนนี้ก็ได้
350. Have you turned in your report? 350 คุณส่งรายงานของคุณหรือยัง?
351. Have you finished the work yet? 351 คุณทำงานเสร็จหรือยัง
352. You surprised everybody. 352 คุณทำให้ทุกคนประหลาดใจ
353. You haven't changed at all. 353 คุณไม่ได้เปลี่ยนไปเลย
354. Can you speak French? 354 คุณสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้ไหม?
355. You can't speak French, can you? 355 คุณพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ ใช่ไหมล่ะ
356. You'd better go by bus. 356 คุณควรที่จะไปโดยรถประจำทาง
357. How tall you are! 357 คุณสูงจังเลย!
358. How rude of you! 358 คณหยาบจังเลย
359. How lucky you are! 359 คุณโชคดีจังเลย
360. You're such a cute boy. 360 หนูเป็นเด็กที่น่ารักจัง
361. Do you want anything? 361 คุณต้องการอะไรไหมครับ
362. Why can't you come? 362 ทำไมคุณมาไม่ได้?
363. What prevented you from coming earlier? 363 อะไรทำให้คุณมาเร็วกว่านั้นไม่ได้?
364. How long have you been in Japan? 364 คุณอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมานานเท่าไรแล้ว?
365. How often do you go abroad? 365 คุณไปต่างประเทศบ่อยแค่ไหน?
366. How long will you stay here? 366 คุณจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหน?
367. You can always count on Tom. 367 คุณสามารถวางใจในทอมได้เสมอ
368. How do you get to school? 368 คุณเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างไร
369. How high can you jump? 369 คุณสามารถกระโดดได้สูงเท่าไร?
370. You are very brave. 370 คุณกล้าหาญมาก
371. You look very tired. 371 คุณดูเหนื่อยมาก
372. That's very sweet of you. 372 คุณใจดีจริง ๆ ครับ
373. Which bed do you want to use? 373 ท่านต้องการใช้เตียงใดครับ
374. You may go anywhere you like. 374 คุณจะไปที่ไหนก็ได้ตามใจชอบ
375. Where were you? 375 คุณอยู่ที่ไหน?
376. How about you? 376 คุณเป็นยังไงบ้าง?
377. What are you doing? 377 คุณคุณกำลังทำอะไรอยู่
378. What has brought you here? 378 อะไรนำคุณมาที่นี่?
379. You don't like chocolate, do you? 379 คุณไม่ชอบช็อกโกแลต, ใช่ไหมล่ะ?
380. You've been had. 380 คุณโดนโกงแล้ว
381. You should give up smoking. 381 คุณควรเลิกสูบบุหรี่
382. You must give up smoking. 382 คุณต้องเลิกสูบบุหรี่
383. You have many books. 383 คุณมีหนังสือมากมายหลายเล่ม
384. Are you able to type? 384 คุณพิมพ์ดีดได้ไหม? (พจนานุกรมฯใช้คำว่า "ดีดพิมพ์"
385. You can bank on that. 385 คุณสามารถพึ่งพิงสิ่งนั้นได้
386. Who did you give it to? 386 คุณให้มันไปแก่ใคร?
387. You could have done it. 387 คุณสามารถทำมันได้
388. Have you finished it? 388 คุณทำมันเสร็จหรือยัง
389. Do you have one? 389 คุณมีสักหนึ่งอันไหม?
390. You shouldn't have done it. 390 คุณไม่ควรทำมันเลย
391. When did you finish it? 391 คุณทำมันเสร็จเมื่อไร
392. Do you know the reason? 392 คุณรู้ถึงเหตุผลหรือไม่?
393. Could you solve the problem? 393 คุณช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่
394. You may keep the book. 394 คุณจะเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้ก็ได้นะ(อนุญาต)
395. Have you finished reading the novel? 395 คุณอ่านนิยายเรื่องนี้จบหรือยัง?
396. You should emphasize that fact. 396 คุณควรเน้นข้อเท็จจริงอันนั้น
397. Did you watch the game? 397 คุณได้ดูเกมหรือเปล่า
398. Did you cut the paper? 398 ท่านได้ตัดกระดาษหรือเปล่า?
399. You'd better not go there. 399 คุณไม่ควรไปที่นั่น
400. You may go there. 400 คุณจะไปที่นั่นก็ตามใจ
401. You should have done so. 401 คุณควรจะได้ทำเช่นนั้น
402. You've got a lot of guts. 402 คุณมีความกล้าและมุ่งมั่นอย่างมาก
403. You may go at once. 403 คุณจะไปเดี๋ยวนี้เลยก็ได้
404. You'll get well soon. 404 คุณจะหายดีในไม่ช้า (จากไม่สบาย)
405. You'd better go to see your family doctor at once. 405 คุณควรไปพบแพทย์ประจำครอบครัวของคุณทันที
406. What are you staring at? 406 สิ่งที่คุณจ้องมองอะไรอยู่?
407. Did you do this on your own? 407 ท่านทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองหรือเปล่า?
408. I hope you can come up with a better plan than this. 408 ฉันหวังว่าคุณสามารถเสนอแผนที่ดีกว่านี้
409. Have you read this book already? 409 คุณอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วใช่มั้ยล่ะ
410. Have you read this book yet? 410 คุณอ่านหนังสือเล่มนี้หรือยัง?
411. You are not to leave this room. 411 คุณอย่าออกจากห้องนี้นะ
412. Where did you go last Sunday? 412 คุณไปไหนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา?
413. Can you swim across the river? 413 คุณสามารถว่ายข้ามแม่น้ำได้ไหม?
414. You can use this car. 414 คุณเอารถคันนี้ไปใช้ได้
415. You are suitable for the job. 415 คุณมีความเหมาะสมกับงานนี้
416. Can you read this kanji? 416 คุณอ่านตัวอักษรคันจินี้ได้ไหม
417. You can study here. 417 คุณสามารถศึกษาที่นี่
418. You'd better not wait here. 418 คุณไม่น่ารออยู่ที่นี่หรอก
419. Are you going to sing here? 419 คุณจะร้องเพลงที่นี่หรือ?
420. You must be mentally exhausted. 420 คุณต้องเหนื่อยใจแน่ๆเลย
421. Have you ever visited the office where your father works? 421 คุณเคยไปที่ทำงานของพ่อของคุณหรือเปล่า?
422. Aren't you happy? 422 คุณไม่ได้มีความสุขหรอกหรือ?
423. You have done very well. 423 คุณทำได้ดีมาก
424. When did you come to Japan? 424 คุณมาถึงญี่ปุ่นเมื่อไหร่
425. When will you leave here? 425 คุณจะออกจากที่นี่เมื่อไหร่?
426. When will you be free? 426 คุณจะเป็นอิสระเมื่อไหร่?
427. When did you begin studying English? 427 คุณเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เมื่อไหร่
428. You are always as busy as a bee. 428 คุณงานยุ่งยังกะผึ้งเป็นประจำ
429. You're always criticizing me! 429 คุณวิจารณ์ฉันเสมอ
430. You are always complaining. 430 คุณบ่นไม่รู้จักเลิก
431. You're always anticipating trouble. 431 คุณมักจะคาดคิดถึงปัญหาเสมอ
432. What time do you usually get up? 432 คุณมักจะตื่นนอนเวลาอะไร?
433. You are always watching TV. 433 คุณมักจะดูทีวีเป็นประจำ
434. You are quite a man. 434 คุณค่อนข้างจะเป็นผู้ชาย
435. Once you begin, you must continue. 435 เมื่อคุณเริ่มต้นคุณก็ต้องสานต่อ
436. What on earth are you talking about? 436 คุณกำลังพูดถึงเรื่องบ้าบออะไร?
437. How much money do you want? 437 คุณต้องการเงินเท่าไร
438. You've given me good advice. 438 ท่านให้คำแนะนำที่ดีแก่ผม
439. You are a good boy. 439 เธอเป็นเด็กดี
440. You shouldn't talk back to your parents like that. 440 เธอไม่ควรพูดโต้ตอบพ่อแม่อย่างนั้น 
441. Have you ever been to America? 441 คุณเคยไปอเมริกามั้ย?
442. Are you on the committee? 442 คุณอยู่ในคณะกรรมการหรือเปล่า?
443. You're a philosopher, aren't you? 443 ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาปรัชญาใช่ไหมครับ?
444. You should have refused his offer. 444 คุณควรจะปฏิเสธข้อเสนอของเขา
445. You need to have breakfast. 445 คุณจำเป็นต้องทานอาหารเช้า
446. Did you leave the window open? 446 คุณเปิดหน้าต่างทิ้งไว้หรือเปล่า?
447. When did you begin learning German? 447 คุณเริ่มเรียนภาษาเยอรมันเมื่อไหร่
448. I can hardly hear you. 448 ฉันแทบไม่ได้ยินเสียงคุณเลย
449. Please give me your permanent address. 449 กรุณาให้ที่อยู่ถาวรของคุณแก่ผมด้วย
450. Your parents didn't come, did they? 450 พ่อแม่ของคุณไม่ได้มา ใช่มั้ยล่ะ?
451. I understand your position perfectly. 451 ผมเข้าใจตำแหน่งของคุณอย่างยิ่ง
452. Is there anything you want that you don't have? 452 มีอะไรมั้ยที่คุณอยากได้แต่ไม่มี?
453. I admire you for your courage. 453 ผมชื่นชมความกล้าหาญของคุณ
454. I admire your courage. 454 ผมชื่นชมความกล้าหาญของคุณ
455. Your driver's license has expired. 455 ใบขับขี่ของคุณหมดอายุแล้ว
456. Write your name in capitals. 456 เขียนชื่อของคุณด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
457. I know your name. 457 ผมรู้จักชื่อของคุณ
458. Your daughter is not a child any more. 458 ลูกสาวของคุณไม่ได้เป็นเด็กแล้วนะ
459. You have a regular pulse. 459 ชีพจรของคุณเต้นปกติ
460. What grade is your sister in? 460 น้องสาวของคุณเรียนอยู่ชั้นไหน?
461. Your book is on the desk. 461 หนังสือของคุณอยู่บนโต๊ะ
462. I'm tired of your complaints. 462 ฉันเบื่อการบ่นของคุณ
463. It's your move. 463 ตาคุณเดิน (เช่น ตอนเล่นหมากรุก)
464. Your hair is too long. 464 ผมของคุณยาวเกินไป
465. Your problem is similar to mine. 465 ปัญหาของคุณคล้ายกับฉัน
466. Your second button is coming off. 466 กระดุมเม็ดที่สองของคุณกำลังจะหลุด
467. Check your answers with his. 467 ตรวจสอบคำตอบของคุณกับคำตอบของเขา
469. Compare your answer with Tom's. 469 เปรียบเทียบคำตอบของคุณกับคำตอบของทอม
470. Your answer is right. 470 คำตอบของคุณถูกต้อง
471. Your answer is wrong. 471 คำตอบของคุณผิด
472. I think your answer is correct. 472 ผมคิดว่าคำตอบของคุณถูกต้อง
473. I forget your phone number. 473 ผมลืมหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
474. I forget your telephone number. 474 ผมลืมหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
475. May I use your phone? 475 ฉันขอใช้โทรศัพท์ของคุณได้หรือไม่?
476. Your proposal is a bit extreme. 476 ข้อเสนอของคุณสุดโต่งไปหน่อย
477. I am in favor of your proposal. 477 ฉันเห็นด้วยและสนับสนุนข้อเสนอของคุณ
478. Bring your brother with you. 478 นำพี่ชายของคุณมาด้วย
479. Can I count on your loyalty? 479 ฉันสามารถไว้ใจในความจงรักภักดีของคุณได้หรือไม่?
480. I'll act on your advice. 480 ผมจะทำตามคำแนะนำของคุณ
481. It's none of your business. 481 มันไม่ใช่ธุระอะไรของคุณ
482. Mind your own business! 482 ใส่ใจเรื่องของตัวคุณเองเถอะ!
483. When is your birthday? 483 วันเกิดของคุณเมื่อไหร่?
484. Aren't you being very rude? 484 คุณไม่ได้หยาบคายมาก ๆ หรอกหรือ?
485. I cannot accept your gift. 485 ฉันไม่สามารถรับของขวัญของคุณได้
486. Go back to your seat. 486 กลับไปยังที่นั่งของคุณ
487. I can hear you, but I can't see you. 487 ฉันได้ยินเสียงคุณ แต่ฉันไม่สามารถมองเห็นคุณ
488. Your voice carries well. 488 เสียงของคุณดังฟังชัดไกล ๆ 
489. I don't for a moment doubt your honesty. 489 ไม่มีแม้แต่ขณะเดียวที่ฉันจะส่งสัยความซื่อสัตย์ของคุณ
490. I am glad to hear of your success. 490 ฉันดีใจที่ได้ทราบเกี่ยวกับความสำเร็จของคุณ
491. I am far from pleased with your behavior. 491 ผมไม่ชอบใจในพฤติกรรมของคุณ
492. I didn't mean to hurt you. 492 ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายคุณ
493. I don't like your taste in color. 493 ฉันไม่ชอบรสนิยมของคุณในเรื่องสี
494. I like the way you smile. 494 ผมชอบการยิ้มของคุณ
495. I expect your help. 495 ผมหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากคุณ
496. I don't need your help. 496 ฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือของคุณ
497. Write your address here. 497 เขียนที่อยู่ของคุณที่นี่
498. I'll miss your cooking. 498 ฉันจะคิดถึงการทำอาหารของคุณ
499. I received your letter yesterday. 499 ผมได้รับจดหมายของคุณเมื่อวานนี้
500. Your letter made me happy. 500 จดหมายของคุณทำให้ฉันมีความสุข