Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกพูดประโยค ที่มีคำศัพท์ ตามที่ต้องการจะฝึก

       ♥ ผมเคยแนะให้ท่าน " ฝึก ฟัง – พูด ภาษาอังกฤษ ทีละคำ ทีละประโยค" ที่บทความนี้
https://tinyurl.com/yah6y6fk 
       ♦ วันนี้ผมขอแนะเพิ่มอีก 1 วิธี คือถ้าท่านต้องการฝึกพูดคำใดก็ตามออกมาเป็นประโยค ก็ให้ไปที่เว็บ Longman Dictionary, พิมพ์ศัพท์คำนั้นลงไป, Enter, คลิกไอคอนลำโพงที่หน้าประโยคตัวอย่าง เพื่อฟังเสียงและฝึกพูดตาม, คลิกซ้ำเพื่อฟังซ้ำและฝึกพูดหลาย ๆ เที่ยวให้ชินปาก ด้วยวิธีนี้ท่านก็จะได้ฝึกฟังและฝึกพูด คำที่ท่านต้องการฝึกอย่างเจาะจง
https://www.ldoceonline.com/ 

love

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com