Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

❝ เงยหน้ารับกรรมอย่างยิ้มแย้ม ❞

ในการต่อสู้กับความยากลำบาก ปัญหา อุปสรรค โชคร้าย หรือ "เวรกรรม"
ก้าวแรกไม่ได้อยู่ที่ความบากบั่น อดทน วิริยะ อุตสาหะ กัดฟัน ฮึดสู้
แต่ก้าวแรกอยู่ที่การมองโลกด้วยรอยยิ้ม
เพราะถ้าเราอดทนพยายามอย่างหม่นหมอง แม้ปลายทางเราจะพบความสำเร็จเป็นรางวัล
แต่ตลอดเส้นทางของความสำเร็จนั้น เราก้าวไปบนความทุกข์ตลอดเวลา
แต่ถ้าเราอดทนอย่างยิ้มแย้ม ไม่ใช่อดทนอย่างบึ้งตึงต่อโชคชะตา
เราจะไม่ทุกข์มากกับชีวิต
แม้จะสำเร็จบ้าง-ล้มเหลวบ้าง, ลุกบ้าง-ล้มบ้าง
ก็พยายามแก้ไขปรับปรุงตามกำลังที่มี และโอกาสที่แสวงหาได้
นี่คือการ ❝ เงยหน้ารับกรรมอย่างยิ้มแย้ม ❞
ไม่ใช่ ❝ ก้มหน้ารับกรรมอย่างหดหู่ ❞
ซึ่งก็คือ ❝ สัมมาทิฐิ ❞ ที่พระพุทธเจ้าสอน
และใครก็ตามที่สามารถพูดให้เพื่อนมีสัมมาทิฐิเช่นนี้
คน ๆ นั้นคือ ❝ กัลยาณมิตร ❞ หรือเพื่อนแท้
https://www.youtube.com/watch?v=RRCcMNunoww 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com