ปัญหาในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ และคำแนะนำ (coming soon)

3NU pic

♥ ปัญหาในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ และคำแนะนำ (coming soon)
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/cantspeak.pdf