Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกฟังข่าวภาษาอังกฤษช่อง FM 88 MHz

logo
♣ ข่าวต้นชั่วโมง(News Flashes)ยาว 5 นาที ทุกต้นชั่วโมง ตั้งแต่ 5.00 - 1.00 น.,
♣ ข่าว 60 นาที(News Hour) 3 ช่วงเวลา คือ 7.00 น., 12.00 น., และ 19.00 น.
http://nbt.prd.go.th/liveradio/live-fm88.html 
♦ ช่วงอื่น ๆ ก็มีเพลงฝรั่งให้ฟังเพลิน ๆ ส่วนโฆษณาก็มีเป็นระยะ ๆ ก็ถือว่าเป็นการฝึกฟังภาษาอังกฤษแล้วกันครับ
♣ ดูผังรายการ → http://nbt.prd.go.th/liveradio/pdf/88.pdf 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com