Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝากลิงก์ธรรมะ วันอาสาฬหบูชา 27 กรกฎาคม 2561

asan

วันอาสาฬหบูชา 27 กรกฎาคม 2561 นี้ ผมขอฝากธรรมะ 2 ลิงก์นี้ครับ
♠ ธรรมเทศนา เรื่อง "รู้ใหม่ในของเก่า" โดย พระอาจารย์ชยสาโร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ บ้านบุญ ปากช่อง (5 คลิปนี้คือการเทศน์ครั้งเดียว ประมาณ 50 นาที)
https://tinyurl.com/yb9gz45k 
รวมเว็บธรรมะภาษาไทย หลายอาจารย์-หลายสำนัก
https://tinyurl.com/y7tl28d3  

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com