ถาม-ตอบ

..........14:-อยากได้ประโยคสำหรับพนักงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์คะ คือ พูดประโยคใน office ทั่ว ๆ ไป เช่น รับโทรศัพท์ ต้อนรับคนมาติดต่อ แต่มีภาษาเทคนิคบ้าง เพราะเป็นโรงงาน เช่น ลูกค้าอยากได้ชิ้นงาน ทำนองนี้

ดูที่นี่ครับ

ดาวน์โหลดภาษาอังกฤษชุด English at Work

[2112]วิธีหาดิกชันนารี,คำศัพท์,วลี,สำนวน เฉพาะทาง ...