Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

e-Learning ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 - 6

 456
มีหลายวิชาให้เรียน รวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษ
เป็นบทเรียนง่าย ๆ แต่ก็มีประโยชน์ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถม และทุกคนที่บอกว่าภาษาอังกฤษอ่อนแอ และต้องการปัดฝุ่นภาษาอังกฤษของตัวเอง
แต่ละบทเรียนมีหลายกิจกรรม เขาให้ทำอะไรก็ทำตามเขาสั่งแล้วกันครับ
เช่น ถ้ามีประโยคภาษาอังกฤษให้อ่านและฟัง อย่าลืมคลิกฟังซ้ำหลาย ๆ ครั้งเพื่อฝึกพูดตาม
และลองพูดตามโดยไม่ต้องมองประโยคบนจอ การฝึกอย่างนี้มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ฝึกฟัง, ฝึกออกเสียงคำศัพท์, ฝึกพูดประโยค, ฝึกจดจำลีลาของภาษาหรือโครงสร้างประโยค เพื่อสามารถนำไปใช้พูดเองได้โดยไม่ต้องพะวงเรื่องแกรมมาร์ ถ้าอ่านผ่านตาเฉย ๆ ก็จะได้ประโยชน์น้อย
http://www.mcp.ac.th/e-learning456.php  

attraction

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com