Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศัพท์ข่าวปฏิบัติการช่วยเหลือที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

help

        Bangkok Post Learning ได้เสนอข่าวปฏิบัติการช่วยเหลือที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นตัวอย่างข้างล่างนี้

รายงานข่าวของสื่อมวลชนโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้ของไทยคลิก

ผมได้รวบรวมศัพท์ข่าวในเรื่องนี้จาก Bangkok Post Learning มาไว้ข้างล่างนี้ให้ท่านศึกษา

 e4thaisab

abseil: to climb down the front of a large rock or a tall building while holding onto a rope - ไต่เขาลงมา
around the clock: throughout the whole day and night; 24 hours - ทั้งวันทั้งคืน
bore: to make a deep hole in something hard - เจาะ
cave: a large hole in the side of a hill or under the ground - ถ้ำ
ceiling: the surface that is above you in a room - เพดาน
chamber: a space in something (in a body, in a plant, a machine, etc, which is separated from the rest - ช่อง
cliff: a steep side of an area of high land - หน้าผา
clogged: blocked, so that nothing can get through - ตัน
crevice (noun): a narrow crack in a rock or wall - รอยแตก
despite (prep): used to show that something happened or is true although something else might have happened to prevent it; used to show that somebody did not intend to do the thing mentioned - ถึงอย่างไรก็ตาม, ทั้ง ๆ ที่
distraught: extremely upset, worried or confused - จิตว้าวุ่น, ว้าวุ่นใจ, สับสน
diver: a person who works underwater, usually with special equipment - นักดำน้ำ
downpour: a lot of rain in a short time - ฝนตกหนักมาก, พายุฝน
drain: to cause water or fluid to flow out - ระบายออก
dubbed: called; given a name - ถูกเรียก ตั้งฉายา
elite: of a highly trained group - ซึ่งดีที่สุด, ยอดเยี่ยมที่สุด
exacerbate: to make something worse - ทำให้แย่ลง
exhausted: extremely tired - เหน็ดเหนื่อย
focal point: the most important, interesting, or attractive part of something, that you concentrate on or pay particular attention to - จุดโฟกัส, จุดสนใจ
haven (noun): a place that is safe and peaceful - ที่ปลอดภัย, ที่หลบภัย
hope (noun): a belief that something you want will happen; something that you wish for - ความหวัง
murky: not clear; dark or dirty with mud or another substance - มืดมนมาก
obstacle: a difficulty or problem that prevents you from achieving something - อุปสรรค ขวากหนาม
operation: a planned activity involving a lot of people, especially soldiers or police officers - การปฏิบัติการ
opt: to make a choice or a decision from a range of possibilities - เลือก
pose a risk: to be a possible danger - กระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
pound: to hit something hard many times, especially in a way that makes a lot of noise - ตำ
pump: a piece of equipment for making a liquid or gas move into or out of something - เครื่องสูบ(น้ำ etc.)
rescue: saving a person or animal from a dangerous or unpleasant situation - การช่วยชีวิต
SEAL: Sea, Air and Land, referring to a type of military unit and strategy begun by the US Navy - หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.)
shaft: a long narrow passage, e.g., one that leads from the surface of the ground down to a mine - อุโมงค์แนวตั้ง
shower: a short rain - พายุฝนฟ้าคะนองที่ตกปรอย ๆ สั้น ๆ
steep slope: the side of a hill or mountain that rises quickly and is hard to climb - ทางลาดชัน
stream: a small narrow river - ลำธาร, ธารน้ำ, สายน้ำ
structure: the way in which the parts of something are connected together, arranged or organised - โครงสร้าง
survey: the act of examining and recording the measurements, features, etc. of an area of land - การสำรวจ, การหาข้อมูล
venture: to go somewhere, especially somewhere that is unpleasant, dangerous or exciting - เสี่ยงภัย ผจญภัย
suspend: to stop for a period of time - ยกเลิกชั่วคราว, ระงับชั่วคราว

ศึกษาเพิ่มเติม : คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ ทีมหมูป่า ติด ถ้ำหลวง

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com