Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ชุด Penguin Quick Guides : Really Useful English 4 เล่ม

useful444

      หนังสือชุดนี้ ผมชอบมาก ๆ เพราะว่า เนื้อหาเป็นเรื่องที่พบเจอในชีวิตประจำวัน โดยอธิบายกระชับ, สั้น, เข้าใจง่าย, มีภาพประกอบ, อธิบายผ่าน story หรือบทสนทนาสั้น ๆ (ยกเว้นเล่ม Grammar) แถมมีแบบฝึกหัดและเฉลยอีกด้วย แต่ละเล่มพิมพ์หลายครั้งแสดงว่ามีคนนิยมเยอะ

       เข้าไปดูและดาวน์โหลดได้เลยครับ

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com