คําขึ้นต้น - ลงท้าย จดหมายภาษาอังกฤษ

closing-letter

♥ คําขึ้นต้น - ลงท้าย จดหมายภาษาอังกฤษ  
https://goo.gl/Nzvywc 
♦ ยังมีอีกเยอะ ที่นี่ → https://goo.gl/4GroNU  ☼