Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เลือกฟิตอังกฤษกับคลิปสำเนียงอังกฤษหรือสำเนียงอเมริกัน ตามใจชอบ

n-AMERICAN-BRITISH-628x314
       ท่านผู้อ่านครับ การฝึกภาษาอังกฤษนั้นทำได้หลายวิธี และทุกวิธีก็มีข้อดีเด่นของมัน เราจึงควรฝึกหลาย ๆ วิธี แต่จะเลือกฝึกวิธีใดมากหรือน้อย ก็แล้วแต่จริตและผลสำเร็จที่เราได้รับ
       อย่างไรก็ตาม ผมมีความรู้สึกว่าการฝึกกับคลิปนั้นเป็นวิธีที่ดีมาก เพราะได้เห็น-ได้ฟัง-ได้อ่าน(subtitles)-ได้ฝึกพูดตาม ไปพร้อม ๆ กัน และก็มีเนื้อหาหลากหลายประเภทและทุกระดับให้เลือก
       ผมแยกคลิปออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สำเนียงอังกฤษและสำเนียงอเมริกัน ให้ท่านเลือกได้ตามอัธยาศัยครับ
คลิปสำเนียงอังกฤษ

คลิปสำเนียงอเมริกัน(เป็นส่วนใหญ่)

ลิงก์แหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com