50 ประโยคภาษาอังกฤษใช้บ่อย

♥ 50 ประโยคภาษาอังกฤษใช้บ่อย
https://www.youtube.com/watch?v=lh5mcw9tK38&t=1s 
♦ ยังมีอีกหลายคลิป โดยอาจารย์ท่านเดียวกันนี้
https://www.youtube.com/channel/UCFZo0nFNwrFLoOygM_ukQvg/videos 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ2XeZnjB7QYjz2ArO3EnjMQ6S_byu-Vl 

50