Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Do's and Don'ts ของแต่ละประเทศในอาเซียน

khobjai       ที่ลิงก์นี้ของเว็บไซต์ กรมการค้าต่างประเทศ
→ http://www.dft.go.th/th-th/dft-service-data-doc-broadcast/cid/119/-Learning-Package 
     มี eBook 8 เล่ม ให้ดาวน์โหลด เรื่อง Do's and Don'ts ของแต่ละประเทศในอาเซียน, 1 เล่ม = 1 ประเทศ (ยกเว้นประเทศกัมพูชาและบรูไน) เนื้อหาน่าอ่านทีเดียวครับ โดยจะเริ่มด้วยการสรุปข้อมูลสำคัญของประเทศโดยย่อ (แค่ 1 หน้า) และตามด้วยข้อมูลทางวัฒนธรรม ที่บอกให้รู้ว่า ถ้าเราเข้าไปในประเทศนั้น ไม่ว่าจะในฐานะนักลงทุน, นักท่องเที่ยว, หรือเข้าไปทำอะไรก็แล้วแต่ มีอะไรบ้างที่ทำได้ และทำไม่ได้ เช่น เกี่ยวกับ การทักทาย, ศาสนา, อาหาร, การซื้อของ, มารยาทในการเข้าร่วมพิธี, หรือภาษากายต่าง ๆ น่ารู้น่าสนใจมาก ๆ เลยครับ
     ข้อดีอย่างหนึ่งของ eBook ชุดนี้นอกจากสำนวนภาษาที่สั้น ๆ อ่านง่าย ตรงไปตรงมา เขายังทำ Bookmarks แยกหัวข้อย่อย ๆ ให้คลิกเข้าไปดูได้ง่าย ๆ
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/DosandDontsASEAN.pdf 
พิพัฒน์
www.fcebook.com/en4th 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com