Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกคำศัพท์กับ Oxford Picture Dictionary (eBook+mp3)

Oxford Picture Dictionary (ภาพขาวดำ) เล่มนี้ผมได้ไฟล์มาจากคุณสุทัศน์ เทียมกีรกุล ขอบคุณมาก ๆ ครับ

→ คลิกดาวน์โหลด

ก่อนหน้านี้ ผมได้เล่มนี้มาแล้ว เป็นภาพสี แต่มันแทรกคำแปลภาษาเวียดนาม → คลิกดู

oxford pic dict

และผมก็ยังเจอ เล่มนี้  Low Beginning Workbook 

คลิกดาวน์โหลด

Picture Dictionary

 ซึ่งใช้สำหรับฝึกคำศัพท์ใน  Oxford Picture Dictionary  

 ขอแนะนำให้ท่านดาวน์โหลดทั้ง 2 เล่ม และใช้ฝึกร่วมกัน

       ในตอนท้ายของ Low Beginning Workbook มี Listening Exercises ซึ่งมี CD 1, CD 2 และ CD 3 ให้ฝึกฟัง

คลิกดาวน์โหลด CD ทั้ง 3 แผ่น
ตามตัวอย่างในภาพข้างล่างนี้  เมื่อท่านคลิกเข้าไปใน  Workbook เล่มนี้ ท่านจะเห็นเขาเขียนไว้ ตามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

262
       อันนี้ topic คือ Meeting and Greeting, และท่านก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ CD 1, เลือกคลิก Track 02 ฟังเพื่อทำ exercise ตาม Workbook  หน้าที่กำลังเปิดอยู่นี้
       ที่ผมบอกว่าน่าฝึกก็เพราะ มันง่าย  เขาพูดช้า ฟังสะดวกหู เป็นระดับ Low Beginning จริง ๆ, สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีเฉลยให้ดู, สำหรับคุณครู ผมเห็นว่าน่าจะนำไปใช้สอนเด็กได้นะครับ
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com