ถาม-ตอบ

..........8:-อยากรู้ศัพท์ slang ที่ใช้ chat

ไปที่นี่ครับ

http://www.chatslang.com/search

เช่น พิมพ์คำว่า friend ลงไป  ก็จะรู้ศัพท์เพิ่มขึ้นอีกหลายคำ เป็นคำย่อ และคำเต็ม ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

1.

bf

Boyfriend

 

2.

BFF

Best friends forever

 

3.

gf

Girlfriend