Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คลิปสอนภาษาของ มสธ, รามฯ , สพฐ.

stou

♥เท่าที่ได้เสาะหาคลิปสอนภาษาอังกฤษต่าง ๆ มาบริการท่านผู้อ่าน ผมอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่า สถานศึกษาของทางราชการเขาก็ทำ แต่มันเชย ๆ ยังไงก็ไม่รู้ ไม่ค่อยทันสมัยหรือจูงใจให้เรียนเหมือนที่เอกชนทำ แต่เอาเถอะครับ ท่านลองเข้าไปสำรวจดูก็ดีเหมือนกันครับ บางทีอาจจะเจออะไรที่ถูกใจก็ได้
♦มสธ
https://goo.gl/xRzDrE 
https://goo.gl/mzBM43  (บางลิงก์ตาย, ไม่ว่ากัน)
♦ม.รามฯ
https://goo.gl/an2i4q 
https://www.youtube.com/channel/UCKyW2gt-vqx0-LCf-RaxbyQ/search?query=ENG 
♦สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
https://goo.gl/vKSsnK 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com