Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

"Top the TOEFL" - หนังสือที่แนะนำขั้นตอนการฝึกเพื่อสอบ TOEFL

        Top the TOEFL - หนังสือที่แนะนำขั้นตอนการฝึกเพื่อสอบ Reading และเขียน Essay ของ TOEFL ให้ได้คะแนนดี     Top the TOEFL

       อันดับแรกหนังสือเล่มนี้เขาแนะนำชาวสิงคโปร์ผู้เขียน คือ Dr. Kaiwen Leong ว่าเคยประสบความล้มเหลวในการศึกษามาหลายครั้ง แต่ด้วยวิธีที่แนะนำไว้ในหนังสือเล่มนี้ทำให้เขาได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้นำวิธีเหล่านี้มาสอนนักศึกษา ซึ่งมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการฝึกเพื่อสอบ Reading และส่วนที่ 2 เขียน Essay ของ TOEFL ให้ได้คะแนนดี ผมเข้าไปอ่านดูแล้วก็เห็นว่า หนังสือเล่มนี้ใช้ได้ ให้คำแนะนำที่ดี และน่าอ่านครับ ท่านที่จะเตรียมตัวสอบ TOEFL น่าจะเข้าไปอ่านเพื่อเก็บแนวทางที่ Dr. Kaiwen Leong แนะนำและฝึกเนื้อหาที่เขาให้ไว้ในเล่ม

       แถม : หนังสือเล่มนี้ใช้ศึกษาประกอบส่วนที่ 2

       ขอแถมท้ายสักนิดครับ
ข้อ 1 - การอ่านตำราภาษาอังกฤษพวกนี้ ต่อให้เราเห็นชัดว่าผู้เรียบเรียงพยายามเขียนให้อ่านง่าย แต่เราในฐานะผู้ศึกษาจำเป็นต้องอ่านด้วยสมาธิสูง พูดง่าย ๆ ก็คือ ถ้ามีสมาธิมาก ๆ เรื่องยากก็จะไม่ยากเกินไป แต่ถ้ามีสมาธิน้อย เรื่องง่ายก็จะกลายเป็นเรื่องยาก สมาธิจึงขาดไม่ได้โดยประการทั้งปวง ต้องปฏิบัติเหมือนพระกรรมฐานที่จดจ่ออยู่กับลมหายใจไม่วอกแวก เราก็ต้องจดจ่อกับเรื่องที่อ่านด้วยความตั้งใจที่เข้มข้นขนาดนั้นเหมือนกัน
ข้อ 2 - ถ้าท่านผู้ซึ่งจะเตรียมตัวสอบ TOEFL อ่านแล้วรู้สึกว่าเคี้ยวยาก อ่านไม่รู้เรื่องเอาซะเลย ก็ขอให้รู้ว่า นี่เป็นตัวชี้บอกว่า reading skill ของท่านยังไม่แข็งพอที่จะเข้าสอบ TOEFL พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้ท้อ แต่ให้ฮึดครับ
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com