Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ชวนอ่านหนังสือธรรมะ โดยเปสโลภิกขุ (พระสายวัดหนองป่าพง)

what

       วันก่อนผมซื้อหนังสือธรรมะที่แผงข้างบ้าน ชื่อ "อะไรเป็นอะไร" ผู้เขียนคือ เปสโลภิกขุ พระสายวัดหนองป่าพง ซึ่งอดีตคือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ออกมาใช้ชีวิตเป็นปะขาวที่วัดป่านานาชาติ, เป็นเณรที่วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ และเป็นพระที่วัดหนองป่าพง และปัจจุบันพำนักอยู่ตามสำนักสาขาของวัดหนองปาพงในชลบุรีและอุบลราชธานี
       ผมอ่านแล้วก็ชอบใจทั้งเนื้อหาและสำนวน เมื่อเข้าไปหา ebook ฟรีเพื่อนำมาฝากท่านผู้อ่าน ก็ได้รู้ว่าหนังสือเล่มนี้ของสำนักพิมพ์ Post Books ขายหมดแล้ว

       แต่เจอไฟล์ pdf ที่เขาให้อ่านตัวอย่างนิดหน่อย 28 หน้า จากเต็มเล่ม 200 หน้า

       ผมยังดื้อดึงหา ก็ไปเจอว่า eBook เล่มอื่น ๆ ของท่านที่ให้ดาวน์โหลดฟรีไปอ่าน ก็มีถึง 11 เล่ม

หรือถ้าจะดาวน์โหลดทีเดียวทุกเล่ม ก็

       Facebook ของท่าน

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com