Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คลิปง่าย ๆ น่ารัก สนุก สอนอังกฤษลูกหลาน-ลูกศิษย์ จาก Love Pasa

60  ประโยคภาษาอังกฤษเบื้องต้น

https://www.youtube.com/watch?v=ckq3-f3pQog


 YouTube Love Pasa ช่องนี้ยังมีอีกหลายคลิปที่น่าสนใจให้เลือกชม

น่าจะเหมาะสำหรับผู้ปกครองใช้สอนลูก หรือคุณครูใช้สอนลูกศิษย์

https://goo.gl/oD8HZr 

 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com