Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

อ่านคำอธิบายสั้น ๆ ที่น่าอ่านเกี่ยวกับศัพท์พระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ

s
       เว็บภาษาอังกฤษเว็บนี้

       ให้คำอธิบายที่น่าอ่าน-น่าสนใจมาก ๆ เกี่ยวกับศัพท์พระพุทธศาสนา
       ท่านลองคลิกเข้าไปอ่านสัก 4 - 5 คำที่ท่านสนใจดูก็ได้ครับ
       ผมเองลองอ่าน 4 - 5 คำนี้ก็รู้สึกว่า เขียนได้ดีมากทีเดียว

      เพราะ...

  • ใช้ภาษาอังกฤษง่าย ๆ
  • อธิบายโดยอ้างอิงบทในพระไตรปิฎก พร้อมโยงเข้ากับเหตุการณ์ร่วมสมัย โดยดึงประเด็นที่ผู้คนมักสนใจใคร่รู้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
  • นอกจากนี้ยังแทรกความรู้น่าสนใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

       ผมดูแล้ว นอกจากคนทั่วไปที่สนใจ บทความในเว็บนี้น่าจะมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับท่านอาจารย์หรือหลวงพี่ที่ทำหน้าที่เทศน์สั่งสอนญาติโยม เพราะว่าเนื้อหา, ประเด็น, แง่มุม ฯลฯ ที่เขาเขียนไว้นั้น มันเนื้อ ๆ ทั้งนั้น แต่เคี้ยวง่ายไม่เหนียว สามารถดึงเอามาแทรกในเรื่องที่ท่านเทศน์ได้ดีทีเดียว
       ผมสงสัยว่าคนเขียนเป็นใคร พอเข้าไปดูถึงได้รู้ว่าคือพระอาจารย์เอส. ธัมมิกะ ท่านนี้แหละที่แต่งหนังสือธรรมะเรื่อง "Good Question Good Answer" ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย "คำถามดี... มีคำตอบ" ที่เว็บ e4thai.com เคยนำเสนอเมื่อปี 2555 → คลิกดู
       ท่านพระอาจารย์เอส. ธัมมิกะ เป็นชาวคริสต์เกิดที่ออสเตรเลียเมื่อปี 1951 แต่เปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาเมื่ออายุ 18 ปี → คลิกอ่านเพิ่มเติม
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com