Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ความเป็นอัจฉริยะของหลวงพ่อชาในการอธิบายธรรมะ

         อาจารย์ปสันโน พระฝรั่งซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาเล่าว่า ครั้งหนึ่งตอนอยู่ที่วัดหนองป่าพง มีนักข่าวจากสวีเดนคนหนึ่งซึ่งตระเวนไปสัมภาษณ์ผู้นำทางจิตวิญญาณหรือพระตามวัดต่าง ๆ และก็มีพระองค์หนึ่งจากกรุงเทพพาฝรั่งนักข่าวคนนี้มาสัมภาษณ์หลวงพ่อชาที่วัดหนองป่าพงด้วย โดยคำถามที่ถามก็มักจะซ้ำ ๆ ซาก ๆ จำพวก "ทำไมถึงต้องปฏิบัติ?" "ปฏิบัติอย่างไร?" "และปฏิบัติแล้วได้ผลอะไรบ้าง ?" และท่านอาจารย์ปสันโนก็ต้องทำหน้าที่เป็นล่ามตลอดรายการ
         ท่านลองอ่านดูซีครับ และจะเห็นความเป็นอัจฉริยะของหลวงพ่อชาในการอธิบายธรรมะ แค่ 3 หน้าสั้น ๆ เท่านั้นแหละครับ
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/Ajahn-Chahs-Teachings-On-Nature-Ajahn-Pasanno.pdf

chah

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com