ขอแนะนำ 3 ลิงก์นี้เพื่อเลือกฝึกฟังภาษาอังกฤษอย่างหลากหลายได้ทุกวัน

ขอแนะนำ 3 ลิงก์นี้เพื่อเลือกฝึกฟังภาษาอังกฤษอย่างหลากหลายได้ทุกวัน♥
【1】 https://player.fm/featured/learning-english
【2】 https://www.voicetube.com/
【3】 https://www.educatorstechnology.com/2018/05/15-of-best-youtube-channels-for.html

15YT