8 วลีเกี่ยวกับเวลา

 time

♥ 8 วลีเกี่ยวกับเวลา
♣ อ่านภาษาอังกฤษที่หน้านี้ก่อน
https://visualenglishschool.com/wp-content/uploads/2018/03/Time-idioms-Infographic.png 
♣ แล้วจึงค่อยไปอ่านภาษาไทย
http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/66933/-blo-laneng-lan- 

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

→  ยังมีอีกเยอะที่นี่