Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

รู้คำศัพท์อย่างเดียวไม่พอ ต้องฝึกออกเสียงให้ถูกต้องอย่างมั่นใจด้วย

ear and mouth
       นี่เป็นความจริงที่เที่ยงแท้ถาวรครับ คือแม้ว่าเราจะรู้คำศัพท์+คำแปล แต่ถ้าเราไม่สามารถออกเสียงคำศัพท์นั้นได้อย่างถูกต้องมั่นใจ เลิกพูดเลยครับเรื่องจะเอาศัพท์คำนั้นไปแต่งประโยค เพราะถ้าศัพท์คำเดียวยังไม่เคยหรือไม่กล้าเปล่งเสียง จะเอาศัพท์ตัวนั้นไปผูกประโยคพูดยิ่งไม่ต้องคิด
       ชุดคำศัพท์ข้างล่างนี้ มีลิงก์ให้ท่านคลิกฟัง และฝึกออกเสียงตาม ขอแนะให้คลิกฟังหลาย ๆ ครั้งจนชินหู และฝึกพูดตามหลาย ๆ ครั้งจนชินปาก พูดดัง ๆ อย่าพูดอ้อมแอ้ม

         สำหรับคุณครู ผมเห็นว่าท่านสามารถใช้ศัพท์ 4 ชุดนี้สำหรับสอนหรือทดสอบเรื่องการฟัง การเขียน การเปล่งเสียงคำศัพท์ หรือจะดัดแปลงอย่างอื่นก็น่าจะได้อีกหลายอย่าง หรือเมื่อคลิกเข้าไปที่หน้าดำ ๆ mp3 แล้ว ท่านจะเลือก save เฉพาะไฟล์ mp3 ของศัพท์บางคำก็ได้ โดยคลิกที่ 
      เชิญครับ....

       ขอขอบพระคุณ อาจารย์ยุทธนา เลาหะวิสุทธิ์มาก ๆ ครับที่ช่วยทำลิงก์ทั้งหมดเพื่อคลิกฟังเสียง

       https://gooddeedfordad.blogspot.com/

       https://www.facebook.com/

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com