ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากราชบัณฑิตยสถาน

pencil

♥เอกสารชิ้นนี้ของราชบัณฑิตยสถานมี 3 เรื่อง (15 หน้า)
【1】หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
【2】ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ
【3】ตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ
https://goo.gl/ya6ic8  
♦ และที่เว็บของราชบัณฑิตยสถาน ยังมีหลายบทความที่พูดถึงศัพท์ภาษาไทยเทียบภาษาอังกฤษ เป็นความรู้ดีครับ
https://goo.gl/m5ujRp   ☼