มีหลายคำอวยพร ที่สามารถใช้แทนคำว่า "Good Luck"

♥ มีหลายคำอวยพร ที่สามารถใช้แทนคำว่า "Good Luck"
【1】 http://www.wegointer.com/2018/05/seven-ways-to-say-good-luck-in-english/ 
【2】 https://www.youtube.com/watch?v=m5drV8CcD4Q 
【3】 https://blog.abaenglish.com/seven-ways-to-say-good-luck-in-english/  ☼

luck