วิธีแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ ไม่มีเงอะงะ พร้อมประโยคการใช้อย่างง่าย

http://www.scholarship.in.th/how-to-introduce-yourself/

poodmanjai

และอีกหลายบทความ