Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกฟังภาษาอังกฤษที่มี subtitles

 listen practice

ฝึกฟังภาษาอังกฤษที่มี subtitles,  มีหลากหลายเรื่องให้เลือกฝึกได้ตามอัธยาศัย แต่ขอแนะว่า น่าจะเน้นฟังมากกว่าเน้นอ่าน โดยยึดหลักว่า  "งงเป็นภาษาอังกฤษ ดีกว่ารู้เรื่องเป็นภาษาไทย"  
https://goo.gl/uNSSf8  ☼

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com