Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

English for International Tourism : PRE-INTERMEDIATE (eBook+mp3)

2tour

หนังสือชุดนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยว หรือนักศึกษาแผนกนี้บ้าง ไม่มากก็น้อย

English for International Tourism PRE-INTERMEDIATE

  • PRE-INTERMEDIATE TEACHER'S BOOK
  • PRE-INTERMEDIATE COURSEBOOK

→ eBook & audio (ประมาณ 160 MB)

Level อื่น ๆ ก็ยังมีให้ดาวน์โหลดครับ

ที่นี่ → http://englishtips.org/tags/tourism

วิธีการดาวน์โหลด ไฟล์เรียนภาษาอังกฤษ และการใช้งานเว็บ englishtips.org

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com