Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำ TOEFL Reading and Vocabulary Workbook

toefl workbook
       ท่านผู้อ่านครับ ผมไปเจอหนังสือเล่มนี้ สำหรับคนที่เตรียมตัวสอบ Reading และ Vocabulary ของ TOEFL ตีพิมพ์ที่ประเทศโรมาเนีย เมื่อดูรูปเล่มหน้าตารู้สึกว่าไม่น่าสนใจเลย แต่เมื่อเข้าไปดูเนื้อหาก็รู้สึกว่าใช้ได้ครับ เพราะเขาสอนการเตรียมตัวสอบ, มี Test ให้ทำ, และมีเฉลยให้ตรวจ, ผมได้ทำ Bookmarks เพื่อให้ท่านคลิกเข้าไปฝึกทำ Test และดูเฉลยได้อย่างง่าย ๆ
https://goo.gl/n8XYJm 
       และอีกอย่างที่ผมบอกเป็นประจำ แม้ท่านจะไม่ได้ไปสอบ TOEFL ก็ใช้หนังสือทำนองนี้ฝึกภาษาอังกฤษได้ โดยในตอนแรกขอแนะให้ทำ pretest ก่อน
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com