Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ตำราเตรียมสอบ SAT 2 เล่ม

sat1sat2

♥ หนังสือ 2 เล่มนี้คงมีประโยชน์บ้าง สำหรับท่านที่เตรียมภาษาอังกฤษ เพื่อสอบ SAT แต่แม้ท่านจะเข้าสอบภาษาอังกฤษในสนามอื่น ๆ หรือฟิตภาษาอังกฤษเฉย ๆ ก็น่าจะมีประโยชน์, มีแบบฝึกหัด + เฉลย (+คำอธิบาย) , คลิกดู Bookmrks ครับ
【1】 The_New_SAT_1,500+_Practice_Questions 
【2】 500_PSAT_Practice_Questions

【3】 BARRON's New SAT, 28th Edition, 2016

SAT2016

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com