Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ กับชุด The Real English Conversation Pack

AJ
ที่มา : A.J. Hoge - Real English Conversation Pack [2008, PDF + MP3]l    
          ชุดนี้มีเสียง mp3 และไฟล์ pdf รวม 30 set เพื่อฝึกพูดภาษาอังกฤษ, แต่ละ set จะมีคำศัพท์ บทสนทนา และ transcript ให้ท่านดูขณะฟัง ลักษณะของบทเรียนก็คือ ครูจะพูดเล่าเรื่องสั้น ๆ และตั้งคำถามจากเรื่องที่เล่า หน้าที่ของเราคือ พยายามตั้งใจฟัง และตั้งใจตอบทุกคำถาม และถ้าจะให้ดีควรตอบเต็มประโยค (ไฟล์เสียงจะเว้นว่างให้เราพูดตอบ ถ้าเราตอบไม่ทันก็กด pause ก่อนก็ได้) และครูก็จะตอบเป็นการเฉลยคำถามที่เขาถาม และจะดำเนินอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนจบ set
       เขาแนะนำว่า ให้ฝึก 1 set ต่อ 1 สัปดาห์ โดยใน 1 set นี้ให้ฝึกทุกวันอย่าเว้น พอเริ่มสัปดาห์ใหม่ค่อยเริ่ม set ใหม่, แต่ถ้า set เดิมยังไม่คล่องก็ให้ฝึกซ้ำให้คล่องก่อนไป set ใหม่ (เขาบอกว่านี่เป็นการฝึกแบบ deep learning) และควรไปตามลำดับไม่ควรข้าม หรือถ้าต้องการดู transcript ขณะที่ฟังก็ทำได้
        ไฟล์ mp3 (wma) และ pdf ของทั้ง 30 set  

           ◙ อยู่ที่นี่ครับ → https://drive.google.com/drive/folders/1jwMi6IIHZX5Oba9WVXoRZzwOJ5FoG1MA

             ◙ หรือ คลิกที่นี่ → https://goo.gl/2E1h1F เพื่อดาวน์โหลดทั้ง 30 set (ประมาณ 440 MB)
       ในความเห็นของผม ชุด   The Real English Conversation Pack นี้ดีมาก ๆ เพราะจะช่วยให้เราได้ฝึกพูดตอบจริง ๆ และถึงแม้ตอนแรกจะนึกไม่ออกว่าจะตอบอย่างไร เขาก็จะพูดเฉลยให้ฟังว่าควรตอบอย่างไร และเราก็ควรเต็มใจฝึกหลาย ๆ เที่ยวให้คล่องปาก สามารถพูดโต้ตอบได้ทันทีเมื่อได้ยินคำถาม

        สรุปก็คือ ถ้าเราตั้งใจฝึกพูดตามที่เขาแนะ ไม่ใช่นั่งฟังเฉย ๆ เราพูดภาษาอังกฤษได้คล่องมากขึ้นเรื่อย ๆ แน่ ๆ


 ♦ วันนี้ (19 เมษายน 2561) ผมมีไฟล์ในลักษณะเดียวกันกับชุดข้างบน ของ A.J. Hoge มาฝากอีก 2 ชุด เชิญท่านเข้าไปฝึกได้ตามอัธยาศัยครับ และเนื่องจากไฟล์ลักษณะนี้ต้องใช้เวลาฝึกต่อเนื่องยาวนานไม่หยุด จึงขอให้ท่านทำ Bookmarks ไว้เลย

♣ ชุดที่ 1 : Effortless English, Level 1 - 4 (mp3+pdf)
https://drive.google.com/drive/folders/1L09EMsJfNDLhZlXfmBuqCNcxISBhv7Ji  
♣ ชุดที่ 2: Effortless English Podcast, (100 mp3 files)
https://drive.google.com/drive/folders/1rSbJFOrCrD2O_bkAGudgUblze8w-xQ9A  


 ศึกษาเพิ่มเติม

พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com