Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

101 East - สารคดีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคตะวันออก

 101
       101 East เป็นสารคดีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคตะวันออก จัดทำโดยสำนักข่าว Aljazeera คลิก
https://www.aljazeera.com/programmes/101east/ 
      ♣ ผมขอชวนให้ทุกท่านเข้าไปดูครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศจีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, อินเดีย เขานำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจทีเดียวครับ และภาษาที่บรรยายก็ไม่ยากเกินไป นอกจากได้ความรู้ ยังเป็นการฝึก English listening ไปพร้อมกัน บางคลิปอาจจะทำค่อนข้างนานแล้ว แต่เนื้อหาอาจจะยังเป็นจริงอยู่ หรืออย่างน้อยก็ช่วยให้รู้ประวัติศาสตร์อันใกล้ของประเทศนั้น ๆ ซึ่งบ่อยครั้งเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่มีสัมพันธ์กัน ท่านก็ดู วัน/เดือน/ปี ของคลิปด้วยแล้วกันครับ
♥ Thailand คลิก 
♥ Myanmar คลิก 
♥ Laos →  คลิก 
♥ Cambodia →  คลิก 
♥ Malaysia → คลิก 
♥ Philippines →  คลิก 
♥ Indonesia →  คลิก  
♥ Vietnam → คลิก 
♥ Singapore →  คลิก 
♥ India → คลิก 
♥ China → คลิก 
♥ Japan →  คลิก 
♥ Korea → คลิก 
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com