Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ผมไปเข้าคอร์ส ธรรมะเยียวยา กาย – ใจ 6 - 8 เมย 61

dood-nu

       ♥เมื่อวันหยุดที่ 6 - 8 เมษายน 2561 นี้ผมไปเข้าคอร์ส ธรรมะเยียวยา กาย – ใจ ซึ่งวิทยากรหลัก คือพระอาจารย์ดุษฎี เมธงฺกุโร จัดที่ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
      ♠ ผู้จัดคือชมรมกัลยาณธรรม เขาบันทึกวีดิโอไว้ด้วย และโพสต์ที่ Facebook ของชมชม, ท่านคลิกย้อนดูทั้งแค่วันที่ 6 April (6 เมษายน) ขึ้นมาแล้วกันครับ มีหลายหัวข้อที่บรรยาย และฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการฝึกโยคะง่าย ๆ เพื่อพัฒนากาย-ใจ
https://goo.gl/LJVUC6 
       นอกจากการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เขาฉายคลิปให้ดูด้วย มี 2 เรื่อง ดีทีเดียวครับ จึงขอนำมาฝาก
♦เรื่องที่ 1: ภาพยนต์เรื่อง Departures (ความสุขนั้นนิรันดร) เรื่องนี้ผู้เข้าอบรมประทับใจกันทุกคน และมีแง่มากมายให้ขบคิด
Part 1:→ http://www.dailymotion.com/video/x3rn4ur  หรือ คลิกดาวน์โหลดคลิป
Part 2:→ http://www.dailymotion.com/video/x3rnhsa  หรือ คลิกดาวน์โหลดคลิป
♦เรื่องที่ 2 เป็นเรื่องจริง "เผชิญความตายอย่างสงบ - สุภาพร พงศ์พฤกษ์"
https://www.youtube.com/watch?v=ArPcBAgiJGw 
      ♣ สำหรับท่านที่สนใจ เชิญชมคลิปคำบรรยายโดย พระอาจารย์ดุษฎี เมธงฺกุโร ที่นี่
https://goo.gl/QRkW5n 
♣ พระอาจารย์ดุษฎี เมธงฺกุโร แจกหนังสือธรรมะเล่มนี้ด้วยครับ "สมาธิและการฝึกจิต ในชีวิตประจำวัน"
http://www.kanlayanatam.com/book/Book366.pdf 
♦ คอร์สแบบนี้ ปีที่แล้วเคยจัดแล้ว ที่ รพ แห่งนี้ และเขาได้บันทึกวีดิโอไว้ด้วย
https://www.youtube.com/watch?v=aTdSq0UMxGU&list=PL_g67Dc22gpqMmRqLpQ_oLYaN4cHgbmqv 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com