ได้ใช้แน่นอน! รวมประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

talk-english

▬► https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/109281.html  หรือ ที่นี่
▬► https://goo.gl/kjn373  ☼

 

แถม
https://herosion.com/
https://goo.gl/9n5pKN