Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำโปรแกรมใหม่ อ.ยุทธนา : Business English Vocabulary Tests

Screenshot -business
       อ.ยุทธนาได้นำ Business English Tests จากหนังสือ   501 Business English Tests จำนวน 90 ชุดมาใส่ในโปรแกรมทดสอบคำศัพท์ทางธุรกิจ ซึ่งคำถามเป็นลักษณะ Multiple choice ประกอบด้วย

  • ระดับ elementary 10 ชุด
  • ระดับ Intermediate 40 ชุด
  • ระดับ Advanced อีก 40 ชุด

       ขอเชิญท่านเข้าไปอ่านคำแนะนำและดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมเพื่อศึกษาได้เลยครับ
https://gooddeedfordad.blogspot.com/2018/03/business-english-vocabulary-tests-90.html

       ข้อสอบในชุดนี้ผมดูแล้วเห็นว่า แม้จะชื่อว่าศัพท์ทางธุรกิจ แต่คนทั่วไปรู้ไว้ก็มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ต้องทำงานหรือไปเข้าสอบเกี่ยวกับทางนี้ โปรแกรมนี้จะช่วยท่านเตรียมตัวได้อย่างมาก
       ผมได้ทำคำแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการทำ test ชุดนี้ คิดว่าน่าจะมีประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อย

→  คลิกดู
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com